etyka lekarska co to znaczy
Co znaczy Etyka lekarska?. Co to jest lekarskiej. Z wielkim taktem omówiono w nim niemal wszystkie.

Czy pomocne?

Etyka lekarska

Definicja z ang. medical ethics, z niem. Medizinethik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,415 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.98 kg
Zagadnienia: etyka lekarska
ISBN: ISBN 83-200-2620-2
Opis: To jest niezwykle aktualny książka etyki i deontologii lekarskiej. Z wielkim taktem omówiono w nim niemal wszystkie trudne do jednoznacznej oceny problemy moralne i zalecenia deontologiczne w świetle współczesnych uwarunkowań. Przedstawiono pomiędzy innymi takie zagadnienia, jak: zarys dziejów etyki, prawa pacjenta, tajemnicę lekarską, wymóg i prawo udzielania pomocy, a również problemy etyczne dotyczące prokreacji, transplantacji, tanatologii i tak dalej W formie aneksu ujęto niektóre materiały historyczne i teksty najważniejszych dokumentów regulujących postępowanie lekarskie w Polsce i na świecie. Dodatkowym walorem książki są spostrzeżenia z bogatych doświadczeń Autora, innych lekarzy, pielęgniarek i studentów, a nawet pacjentów - teksty te nie tylko ożywiają książkę, lecz nadają jej znamiona autentyczności. Podręcznik przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy i studentów, lecz może być przydatna również innym pracownikom służby zdrowia.
Spis treści:
 • Wprowadzenie do etyki
 • Zarys dziejów etyki lekarskiej
 • Prawa pacjenta
 • Tajemnica zawodowa lekarza
 • Wymóg i prawo udzielania pomocy
 • Ryzyko diagnostyczne i terapeutyczne
 • Problemy etyczne prokreacji
 • Problemy etyczne transplantologii
 • Problemy etyczne tanatologii
 • Etyka badań naukowych
 • Błąd lekarski a etyka
 • Doktor a współpracownicy i uczniowie. Koleżeństwo lekarskie
 • Dobre obyczaje w praktyce prywatnej
 • Doktor a społeczeństwo i instytucje ochrony zdrowia. Konflikty moralne w zdrowiu publicznym
 • Samorządy i ich rola w przestrzeganiu poprzez pracowników ochrony zdrowia zasad etyki lekarskiej
 • Zakończenie
 • Aneksy
 • Bibliografia
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na E .