ewolucja myślenia co to znaczy
Co znaczy systemowego w terapii rodzin?. Co to jest polskim i spolszczonych omawiany wyróżnia się.

Czy pomocne?

Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin

Definicja z ang. The evolution of systems thinking in family therapy, z niem. Die Entwicklung von Systemen in der Familientherapie denken.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,185 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: ewolucja myślenia
ISBN: ISBN 83-233-1740-2
Opis: ''Pośród istniejących podręczników napisanych w języku polskim i spolszczonych omawiany wyróżnia się skupieniem na aktualnych kierunkach rozwoju terapii rodziny. Na szczególne wyróżnienie zasługuje odniesienie praktyki terapii rodzin do jej teorii. Problem ten jest bardzo trudny, gdyż dyscyplina rozwijała się żywo w ostatnich czterdziestu latach i przechodziła znaczące zmiany, z jednej strony w odwoływaniu się do podstaw teoretycznych, z drugiej w zmianach technik terapeutycznych. Ponadto, leczenie rodzin wykorzystywała w swoim rozwoju osiągnięcia nauk podstawowych o człowieku, zwłaszcza neurofizjologii, i implikacje tych osiągnięć dla rozwoju myśli o człowieku. Autorom udało się przedstawić tę drogę wyjątkowo zwięźle i jasno, bez uciekania się do zniekształceń i uproszczeń''.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Część I. Ogólne założenia myślenia systemowego
 • Rozwój myślenia systemowego a leczenie rodzin
 • Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej
 • Wokół roli terapeuty systemowego. Od stratega, przez neutralność do ''lekceważenia'' i dialogu
 • Zdarza się, iż myślimy systemowo
 • Pomiędzy świadomością rzeczywistości a rzeczywistością świadomości
 • Część II. Myślenie systemowe w praktyce terapeutycznej
 • Założenia podejścia strategicznego a zmiana paradygmatu w terapii rodzin
 • Leczenie jako mechanizm współtworzenia nowych znaczeń i opowieści. Idee i praktyki narracyjne
 • ''Słowa nie są niewinne''. O budowaniu dialogowej przestrzeni międzyludzkiej, czyli Toma Andersena droga do refleksyjności
 • Pomiędzy komunikacją a psychopatologią. Próba refleksji
 • Paradoks i humor w terapii
 • Nauczanie myślenia systemowego w ramach studiów uniwersyteckich, czyli od ''rozluźniającej gimnastyki umysłu'' do skutecznych interwencji systemowych

Czym jest znaczenie w Słownik na E .