farmacja zbiór co to znaczy
Co znaczy ujednoliconych przepisów. Stan prawny?. Co to jest . Co to jest ujednoliconych przepisów.

Czy pomocne?

Farmacja. Zbiór ujednoliconych przepisów. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2007

Definicja z ang. Pharmacy. A set of harmonized rules. Legal status as of June 1, 2007, z niem. Apotheke. Eine Reihe von harmonisierten Regeln. Rechtsstand zum 1. Juni 2007.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: , Oprawa: miękka foliowana,248 str., Wymiary: 200 x 285 mm , Waga: 0.66 kgISBN 978-83-89604-90-3
Zagadnienia: farmacja zbiór
ISBN: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2007 r. Książka 'FARMACJA - zbiór ujednoliconych przepisów' obejmuje teksty nowych najważniejszych ustaw m. in. 'Prawo farmaceutyczne', 'Ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych' i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w dziedzinie obrotu środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi. Zbiór zawiera ujednolicone akty prawne dotyczące aptek, hurtowni, zasad wprowadzania leków do obrotu i ich rejestracji. Wykazy leków podstawowych i uzupełniających oraz stosowanych w tzw. 'chorobach przewlekłych' wydawanych pacjentom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową oraz częściową odpłatnością zamieszczamy na naszej stronie www.wydawnictwo.draqowski.pl. Zbiór zawiera ponadto przepisy dotyczące samorządu aptekarskiego, w tym o odpowiedzialności zawodowej oraz ustawę o cenach i rozporządzenie dotyczące recept lekarskich. Zamieszczamy również 'Ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia' i 'Ustawę o przeciwdziałniu narkomanii' oraz rozporządzenia w sprawie środków psychotropowych. Zestaw ten polecamy aptekom, hurtowniom, podmiotom gospodarczym zajmującym się wytwarzaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, a także lekarzom, szpitalom, kancelariom prawniczym oraz wszystkim, którym aktualna wiedza na temat obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi jest potrzebna.
Opis:
Spis treści:
  • Prawo farmaceutyczne, przepisy o wyrobach medycznych, aptekach, hurtowniach, i wytwarzaniu produktów leczniczych
  • Przepisy o odpłatności za leki i materiały medyczne i przepisy dotyczące recept
  • Samorząd aptekarski i wykonywanie zawodu farmaceuty, warunki odbywania praktyki w aptece
  • Ustawa o cenach, rozporządzenie w sprawie marż na środki farmaceutyczne i materiały medyczne
  • Przepisy uzupełniające
  • Ustawa o odpadach, rozporządzenia o odzyskiwaniu i unieszkodliwianiu odpadów medycznych
  • Ustawa - prawo działalności gospodarczej
  • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzenia w sprawie środków psychotropowych

Czym jest znaczenie w Słownik na F .