farmacja zbiór co to znaczy
Co znaczy Farmacja. Zbiór ujednoliconych przepisów?. Co to jest FARMACJA - zestaw ujednoliconych.

Czy pomocne?

Farmacja. Zbiór ujednoliconych przepisów

Definicja z ang. Pharmacy. A set of harmonized rules, z niem. Apotheke. Eine Reihe von harmonisierten Regeln.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AD. Drągowski S.A., Warszawa 2000, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,285 str., Wymiary: 200x290 mm
Zagadnienia: farmacja zbiór
ISBN: ISBN 83-87924-29-6
Opis: STAN PRAWNY Dziennie 10 PAŹDZIERNIKA 2000 r. Podręcznik "FARMACJA - zestaw ujednoliconych przepisów" obejmuje teksty najważniejszych ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi. zestaw zawiera ujednolicone akty prawne dotyczące aptek, hurtowni, zasad wprowadzania leków do obrotu, ich rejestracji, jak także wykazy leków podstawowych i uzupełniających i stosowanych w tak zwany "chorobach przewlekłych" wydawanych pacjentom bezpłatnie, za stawką ryczałtową i częściową odpłatnością. zestaw zawiera ponadto przepisy dotyczące samorządu aptekarskiego, w tym odpowiedzialności zawodowej i ustawę o cenach, rozporządzenie dotyczące recept lekarskich, również zasady i warunki sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w ramach importu docelowego. Zbiór ten polecamy aptekom, hurtowniom, podmiotom gospodarczym zajmującym się wytwarzaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, a również lekarzom, szpitalom, Kasom Chorych, kancelariom prawniczym i wszystkim, którym aktualna wiedza na temat obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi jest potrzebna.
Spis treści:
  • 1. Środki farmaceutyczne, materiały medyczne, apteki, hurtownie, inspekcja farmaceutyczna
  • 2. Odpłatność za leki i materiały medyczne, przepisy dotyczące recept
  • 3. Samorząd aptekarski, odpowiedzialność zawodowa, zasady odbywania rocznej praktyki, Kodeks Etyki Aptekarza
  • 4. Ustawa o cenach, rozporządzenia w kwestii wysokości marż
  • 5. Przepisy uzupełniające, komunikaty KIF dotyczące wprowadzenia do obrotu leków homeopatycznych, leków pochodzących z darów, środków farmaceutycznych nie podlegających wpisowi do rejestru
  • 6. Ustawa - prawo działalności gospodarczej i ustawa o działalności gospodarczej z udziałem podmiotu zagranicznego
  • 7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzenie w kwestii środków psychotropowych

Czym jest znaczenie w Słownik na F .