farmakopea polska suplement co to znaczy
Co znaczy Farmakopea polska VII - suplement 2007?. Co to jest stosowania w Polsce wymagań.

Czy pomocne?

Farmakopea polska VII - suplement 2007

Definicja z ang. VII Polish Pharmacopoeia - Supplement 2007, z niem. VII polnischen Arzneibuch - Nachtrag 2007.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Warszawa 2007, wyd. 7, Oprawa: twarda,364 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 1.12 kg
Zagadnienia: farmakopea polska suplement
ISBN: ISBN 978-83-88157-46-2
Opis: Ustawa Prawo farmaceutyczne określa w art. 25 zakres stosowania w Polsce wymagań farmakopealnych, zalecając wykorzystywanie Farmakopei Europejskiej albo jej tłumaczenia na język polski zawartego w Farmakopei Polskiej. Farmakopea Europejska przygotowywana jest zgodnie z założeniami Konwencji o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej. W grudniu 2006 r. Polska przystąpiła do ww. Konwencji, zobowiązując się do przestrzegania i realizacji jej wymagań. Farmakopea Europejska publikowana jest w oficjalnych językach Rady Europy - angielskim i francuskim, stąd jej wymagania wprowadzane są do Farmakopei Polskiej po przygotowaniu polskojęzycznej wersji. W styczniu 2007 r. został opublikowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych tom I Farmakopei Polskiej wydanie VII, stanowiący polskojęzyczną wersję tekstów monografii I tomu piątego wydania Farmakopei Europejskiej. Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie materiałów tomu I FP VII w oparciu o zaktualizowane wymagania Farmakopei Europejskiej. Pełne wprowadzenie wymagań tej Farmakopei do Farmakopei Polskiej nastąpi z chwilą publikacji polskojęzycznych wersji monografii szczegółowych II tomu Farmakopei Europejskiej, planowanej w grudniu 2008 r.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na F .