filozofia medycynie co to znaczy
Co znaczy Filozofia w medycynie?. Co to jest chwilach, zajmuje się aspektami ogólnymi medycyny.

Czy pomocne?

Filozofia w medycynie

Definicja z ang. Philosophy in Medicine, z niem. Philosophie in der Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,232 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: filozofia medycynie
ISBN: ISBN 83-200-2756-X
Opis: Autor prof. Jan Tatoń obok prac naukowych, w wolnych chwilach, zajmuje się aspektami ogólnymi medycyny. Opublikował w tym zakresie 2 monografie, a mianowicie Medycyna w stanach zjednoczonych ameryki (PZWL) i Humanistyczne powinności medycyny (Lynx). W pismach ogólnych stara się umacniać pogląd i działania, które określa mianem hoministycznej filozofii i kultury w medycynie, która widzi, iż sale szpitalne i pracownie kliniczne pełne są dramatów, cierpień, lecz i nadziei. Są pełne filozofii spraw ludzkich, nauki, pracy i poświecenia lekarzy i zaufania i nadziei pacjentów. Ten hoministyczny kierunek w postawie medyków jest bezpośrednią drogą do zjednoczenia spraw medycyny z najlepiej pojętym i praktycznym dobrem indywidualnego chorego i społeczeństwa. Potrzeba wyrażenia takiej postawy i przekonań, poddanie ich osądowi innych było motywem napisania 'Filozofii w medycynie'.
Spis treści:
 • Część I - Oby lekarze filozofowali, a filozofowie leczyli
 • l. Potrzeba skuteczniejszej filozofii w medycynie
 • 2. Filozoficzna idea człowieka i medycyna
 • 3. Pogarda dla prewencji. Główni 'zabójcy' XXI wieku na świecie i w Polsce
 • 4. Medycyna - laboratorium ludzkiej egzystencji. Składniki medycyny
 • 5. Kto jest odpowiedzialny za zdrowie?
 • 6. Biologiczne i kulturowe systemy rozwoju człowieka i jego zdrowia
 • 7. Medyczna interwencja w mechanizm ludzkich wartości
 • 8. Nauki humanistyczne w medycynie
 • 9. Środowisko społeczne i zdrowie
 • Część II - Oby lekarze uczyli, a nauczyciele leczyli
 • 10. Początkiem badań jest zaciekawienie, lecz zakończeniem społeczna praktyka
 • 11. Refleksje o studiowaniu
 • 12. Dążenia programowe w dwóch amerykańskich szkołach medycznych
 • 13. Uczelnie muszą się zmienić
 • 14. Futurystyka kształcenia medyków
 • Część III - Medycyna i pacjent
 • 15. Etyczna regulacja postępowania lekarskiego
 • 16. Skąd się bierze autorytet lekarza?
 • 17. Uzdrawiający potencjał osobowości i uczuć
 • 18. Człowiek chory musi być mądrzejszy - pedagogika jako sposób oddziaływania leczniczego
 • 19. Człowiek chory uczy instytucje i zespoły leczące
 • 20. Robota wychowuje lekarza
 • 21. Sebastian Petrycy z Pilzna - zapomniany 'tata' socjologii medycyny w Polsce
 • 22. Hipokrates nie wystarczy - nowe potrzeby w etyce medycznej
 • 23. Medycyna oparta na dowodach
 • 24. Regulacje społeczno-etyczne stosunków pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym
 • 25. Obrona nadrzędności działania dla dobra indywidualnych chorych jako misji lekarza i medycyny

Czym jest znaczenie w Słownik na F .