fizyka wybór testów zestawy co to znaczy
Co znaczy testów cz. 2 - zestawy pytań?. Co to jest zadania prawda-fałsz, polegające na.

Czy pomocne?

FIZYKA - wybór testów cz. 2 - zestawy pytań zamkniętych i otwartych dla licealistów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych

Definicja z ang. PHYSICS - choice test part. 2 - sets of closed questions and open to high school students and candidates for the natural sciences and medical schools, z niem. PHYSIK - Choice-Test teil. 2 - Sätze von geschlossenen Fragen und offen für Schüler und Kandidaten für die Naturwissenschaften und medizinischen Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,415 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.75 kg
Zagadnienia: fizyka wybór testów zestawy
ISBN: ISBN 978-83-89745-81-1
Opis: Do zadań zamkniętych zaliczamy zadania trzech typów:: - zadania prawda-fałsz, polegające na rozstrzygnięciu, czy zawarte w nim stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe; - zadania na dobieranie - wymagające od uczniów poprawnego zestawienia ze sobą kilku podanych informacji, pojęć, definicji wzorów i tym podobne - zadania wielokrotnego wyboru - polegające na wyborze poprawnej odpowiedzi spośród kilku w podanym zadaniu. Punktacja za zadania zamknięte:: 0 (odpowiedź błędna albo brak odpowiedzi) albo 1 punktodpowiedź poprawna). Zadania otwarte to także zadania trzech typów:: - zadania z luką - wymagające od ucznia uzupełnienia luki w tekście przez podanie prawidłowego wzoru, definicje, danej liczbowej i tym podobne - zadania krótkiej odpowiedzi - wymagające udzielenia krótkiej odpowiedzi w formie liczby czy symbolu; - zadania typu rozszerzonej odpowiedzi - wymagające od ucznia udzielenia odpowiedzi w formie krótkiej rozprawki, dokonania kilkuetapowych obliczeń albo zaprezentowania wyników w postaci schematów czy wykresów. Zadania otwarte punktowane są wyższą liczbą punktów uzależnioną od stopnia trudności zadania - ilości wykonanych czynności (etapów) w celu rozwiązania zadania na przykład 2, 3, 4 punkty). Egzamin uważane jest za zdany, gdy zdający uzyska 30% punktów możliwych do uzyskania z rozwiązania zadań z Arkusza I. Warunek zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym jest taki sam, ale należy najpierw zdać egzamin na poziomie podstawowym. Rezultat uzyskany za zadania umieszczone w Arkuszu II nie ma wpływu na zdanie egzaminu, ale jest odnotowany na świadectwie dojrzałości. Tj. o tyle ważne, iż większość uczelni przyjmuje rezultat egzaminu maturalnego jako kluczowe kryterium kwalifikacyjne na wyższe uczelnie na przykład Akademie Medyczne jako podstawowe kryterium kwalifikacyjne przyjmują wyniki egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i biologii (wydział:: lekarski i stomatologia) albo biologii i chemii (farmacja i analityka medyczna) na poziomie rozszerzonym. Szczegółowe wiadomości dotyczące egzaminu maturalnego zawarte są w Informatorze maturalnym z fizyki (popularny pod adresem internetowym www.cke.edu.pl). By przyszłych maturzystów lepiej zorientować w charakterze czekającego ich egzaminu z fizyki a jednocześnie umożliwić im sprawdzenie stopnia opanowania materiału, przygotowaliśmy dwuczęściowy zestaw pytań zamkniętych i otwartych Fizyka - Wybór testów. Zestawy pytań zamkniętych i otwartych dla licealistów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych. Zestawy pytań zamkniętych oparte są głównie na pytaniach egzaminacyjnych dotychczas występujących na egzaminach wstępnych na Akademie Medyczne i kierunki przyrodnicze. To są testy jednokrotnego wyboru. Zestawy pytań otwartych są zorientowane pod kątem nowej matury. Pytania wymagają od uczniów udzielenia bądź krótkiej odpowiedzi bądź uzupełnienia luki w podanym tekście. Podręcznik zawiera pełne odpowiedzi na zawarte w tekście pytania, opracowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez CKE. Oferowane przez Wydawnictwo Medyk zestawy pytań otwartych i zamkniętych z fizyki w połączeniu z repetytorium z fizyki pod redakcją Andrzeja Persony Podstawy fizyki. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych stanowią kompletny zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu - nie tylko przyszłych maturzystów, ale także kandydatów na studia ze starą maturą i maturą zagraniczną albo międzynarodową, bo obowiązuje ich w czasie rekrutacji na studia egzamin przedmiotowy porównywalny jest formą i treścią z nową maturą na przykład na wydział lekarski AM egzaminy z biologii, chemii i fizyki.) Wszystkim Czytelnikom życzę pomyślnie zdanych egzaminów!
Spis treści:
  • 1. Elektrostatyka 2. Prąd elektryczny i elektrochemia 3. Drgania i fale mechaniczne 4. Magnetyzm 5. Indukcja elektromagnetyczna 6. Prąd przemienny i drgania elektromagnetyczne 7. Optyka 8. Elementy fizyki współczesnej 8.1. Elementy fizyki relatywistycznej 8.2. Dualizm korpuskularno - falowy 8.3. Budowa atomu 8.4. Elementy fizyki jądrowej 9. Przykłady popularnych zastosowań fizyki 9.1. Promieniowanie rentgenowskie 9.2. Laser 10. Astronomia 11. Tabele pomocnicze 12. Literatura 13. Odpowiedzi do zadań

Czym jest znaczenie w Słownik na F .