fizyka wybór testów co to znaczy
Co znaczy testów z egzaminów wstępnych?. Co to jest kilku lat, przeznaczonym dla młodych ludzi.

Czy pomocne?

Fizyka - wybór testów z egzaminów wstępnych

Definicja z ang. Physics - choice tests with exams, z niem. Physik - Choice-Tests mit Prüfungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2003, wyd. 6, Oprawa: miękka foliowana,307 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: fizyka wybór testów
ISBN: ISBN 83-87340-14-6
Opis: "Wybór testów. . . " jest podręcznikiem dobrze znanym od kilku lat, przeznaczonym dla młodych ludzi przygotowujących się do studiów na Akademiach Medycznych i pokrewnych kierunkach przyrodniczych. Obecne, szóste wydanie, stanowi najobszerniejszy zestaw testów, gdyż obejmuje on również materiał z egzaminów w 2002 roku. Stanowi ono serię wydawniczą, zawierającą materiały pomocnicze dla kandydatów na studia w Akademiach Medycznych, zapoznającą ich z wymogami dotyczącymi zarówno zakresu materiału jak i samą metodą egzaminu. Z racji na tendencję zastępowania na kierunkach przyrodniczych ( Biologia, Biotechnologia. Biofizyka Ochrona Środowiska. Ekologia) innych szkół wyższych klasycznej formy egzaminu - egzaminem testowym, materiały zawarte w opublikowanych zbiorach będą zapewne pomocne przy przygotowywaniu się kandydatów do egzaminów wstępnych na te kierunki studiów. Zbiory testów zawierają wybór pytań testowych z lat 1973 - 2002, pogrupowanych tematycznie. Autorzy uznali również za celowe umieszczenie pewnej liczby uzupełniających pytań autorskich, uwzględniających aktualne kierunki zmian programowych w nauczaniu biologii, chemii i fizyki. Cykl obejmuje zbiory pytań testowych z: biologii (dwa tomy), fizyki (jeden tom), chemii (dwa tomy).
Spis treści:
 • 1. Kinematyka punktu materialnego
 • 2. Dynamika punktu materialnego
 • 3. Ruch obrotowy
 • 4. Pole grawitacyjne
 • 5. Ciała stałe
 • 6. Ciecze
 • 7. Gazy
 • 8. I i II zasada termodynamiki
 • 9. Zmiany stanu skupienia ciał
 • 10. Elektrostatyka
 • 11. Prąd elektryczny i elektrochemia
 • 12. Drgania i fale mechaniczne
 • 13. Magnetyzm
 • 14. Indukcja elektromagnetyczna
 • 15. Prąd przemienny i drgania elektromagnetyczne
 • 16. Optyka
 • 17. Oko
 • 18. Przedmioty fizyki relatywistycznej
 • 19. Dualizm korpuskularno - falowy
 • 20. Promieniowanie rentgenowskie
 • 21. Budowa atomu
 • 22. Jądro atomowe i cząstki elementarne
 • 23. Odpowiedzi do zadań testowych

Czym jest znaczenie w Słownik na F .