gastroenterologia choroby co to znaczy
Co znaczy Gastroenterologia i choroby wątroby?. Co to jest diagnozowania i leczenia chorób układu.

Czy pomocne?

Gastroenterologia i choroby wątroby

Definicja z ang. Gastroenterology and liver disease, z niem. Gastroenterologie und Lebererkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,913 str., Wymiary: 210 x 295 mm , Waga: 2.72 kg
Zagadnienia: gastroenterologia choroby
ISBN: ISBN 83-89309-93-9
Opis: Podręcznik została poświęcona najnowszym metodom diagnozowania i leczenia chorób układu pokarmowego i wątroby. Charakteryzuje ją logiczny rozkład tematyczny. Punktem wyjścia jest omówienie procesu podejmowania decyzji w leczeniu chorób układu pokarmowego, czyli diagnozowania. W następnych rozdziałach omówiono zagadnienia sedacji i dezynfekcji w endoskopii, ultrasonografii endoskopowej, biopsji cienkoigłowej i endoskopowej resekcji błony śluzowej. Autorzy zwrócili również uwagę na zaburzenia w jamie ustnej u chorych z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, dysfagię ustno-gardłową, refluks żołądkowo-jelitowy, GERD. Opisano także przełyk Barreta, choroby przełyku, krwawienia z przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową, raka przełyku, gastrinoma, chłoniaki żołądka. W książce znalazło się omówienie problemu otyłości, wpływu alkoholizmu i palenia tytoniu na choroby przewodu pokarmowego, a również jadłowstrętu psychicznego i zespołu jelita drażliwego. Szczegółowo przeanalizowano typy bólów brzucha i powikłania żołądkowo-jelitowe i wątrobowe w przeszczepach komórek macierzystych i zaburzeniach odporności. Odrębne rozdziały poświęcono biegunce zakaźnej, pasożytom jelitowym i żywieniu pozajelitowemu i alergii pokarmowej. Tematyka książki objęła także chorobę Crohna, niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, zaparcia i wrzodziejące zapalenia okrężnicy. W publikacji przedstawiono dokładnie choroby odbytnicy, problem nietrzymania stolca, wypadanie odbytu i owrzodzenia odbytnicy, guzy krwawnicze, polipy odbytu i okrężnicy, a również raki odbytu i okrężnicy. Autorzy omówili szczegółowo diagnostykę i badania laboratoryjne w schorzeniach układu pokarmowego i wątroby. Odrębne rozdziały poświęcono ostrym zapaleniom wątroby, piorunującej niewydolności wątroby, a również przeszczepianiu wątroby u dzieci i dorosłych. Następne rozdziały zawierają problematykę dotycząca wodobrzusza, alkoholowego uszkodzenia wątroby, nadciśnienia wrotnego, polekowego uszkodzenia wątroby i uszkodzenia wątroby w momencie ciąży. Kilka rozdziałów poświęcono pierwotnej marskości żółciowej, zapaleniu dróg żółciowych, zapaleniu trzustki i rakom pęcherzyka żółciowego i wątroby. W podręczniku znajdują się także trudne i niewiele znane w Polsce zagadnienia, jak badanie decyzji terapeutycznych, uwzględniających obok danych klinicznych rokowanie, jakość życia chorych i aspekty ekonomiczne. Na uwagę zasługuje fakt, iż w podręczniku omówiono różne stany patologiczne i choroby układu pokarmowego odnosząc je do poszczególnych grup chorych – dzieci, kobiet w ciąży, osób chorych na cukrzycę, osób z uzależnieniami albo zaburzeniami psychicznymi i innych grup pacjentów. Gdyż w podręczniku przedstawiono najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie diagnozowania i leczenia chorób układu pokarmowego i wątroby jest on niezwykle przydatny studentom medycyny i lekarzom klinicystom. Przekrojowy charakter książki sprawia, iż zawarte w niej wiadomości są interesujące zarówno dla lekarzy gastroenterologów jak i chirurgów, internistów, pediatrów, onkologów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Spis treści:
  • 1. Zastosowanie zasad medycyny opartej na dowodach naukowych w opiece medycznej nad pacjentem 2. Badanie procesu podejmowania decyzji w leczeniu chorób układu pokarmowego 3. Sedacja do zabiegów endoskopowych 4. Dezynfekcja endoskopów 5. Endoskopowa ultrasonografia i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa 6. Endoskopowa resekcja błony śluzowej 7. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu chorób układu pokarmowego 8. Dysfagia w obrębie jamy ustnej i gardła 9. Refiuks żołądkowo-przełykowy: leczenie farmakologiczne 10. Zmiany stylu życia w leczeniu choroby refluksowej 11. Postępowanie w przypadku pozaprzełykowych objawów GERD 12. Chirurgiczne leczenie GERD 13. Endoskopowe leczenie choroby refluksowej 14. Przełyk Barretta 15. Leczenie ablacyjne chorób przełyku 16. Infekcje przełyku 17. Leczenie zwężeń przełyku 18. Zaburzenia motoryki przełyku i ból w klatce piersiowej 19. Postępowanie w achalazji 20. Postępowanie w aktywnym krwawieniu z żylaków przełyku 21. Rak przełyku 22. Paliatywne leczenie raka przełyku 23. Helicobacter pylori a choroby żołądka i dwunastnicy 24. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i powikłania żołądkowo-jelitowe 25. Wrzód trawienny żołądka 26. Gastrinoma 27. Postępowanie w przypadku zespołu nadżerkowego związanego ze stresu 28. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego 29. Przewlekły nieżyt żołądka 30. Postępowanie w przypadku dyspepsji niewrzodowej 31. Gastropareza 32. Przezskórna gastrostomia endoskopowa 33. Chłoniak żołądka typu MALT 34. Rak żołądka 35. Otyłość 36. Operacyjne leczenie otyłości 37. Zaburzenia powiązane z alkoholizmem 38. Anoreksja i bulimia 39. Zespół jelita drażliwego 40. Przewlekły nawracający ból brzucha u dzieci i młodzieży 41. Przewlekły ból brzucha 42. Choroba wyolbrzymiona i wywołana 43. Leki psychotropowe i postępowanie z chorym z czynnościowymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego 44. Rola pielęgniarki - rzecznika pacjenta 45. Palenie i choroby przewodu pokarmowego 46. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia odżywienia w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności 47. Zajęcie przewodu pokarmowego w zespołach przewlekłego niedoboru odporności 48. Powikłania gastroenterologiczne i hepatologiczne przeszczepu komórek macierzystych 49. Ostra biegunka zakaźna 50. Biegunka podróżnych 51. Clostridium difficile i biegunka poantybiotykowa 52. Pasożyty jelitowe 53. Postępowanie w chorobie Whipple'a 54. Żywienie jelitowe i pozajelitowe 55. Choroby metaboliczne kości u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby 56. Objawy indukowane spożytym pokarmem 57. Alergie pokarmowe 58. Medycyna komplementarna i alternatywna w chorobach przewodu pokarmowego 59. Nieokreślone krwawienia z przewodu pokarmowego 60. Niesteroidowe leki przeciwzapalne - będące powodem uszkodzeń jelita cienkiego i grubego 61. Celiakia (enteropatia) i powiązane z nią problemy 62. Nietolerancja laktozy 63. Przewlekła rzekoma niedrożność jelit 64. Zespół krótkiego jelita 65. Przeszczep jelita cienkiego i przeszczep wielonarządowy 66. Choroba Crohna w jelicie cienkim 67. Postępowanie terapeutyczne w chorobie Crohna u dzieci 68. Chirurgiczne postępowanie w przypadku choroby Crohna 69. Monitorowanie poziomu metabolitów azatiopryny w chorobach zapalnych jelit 70. Niedokrwienie naczyń krezkowych 71. Postępowanie lecznicze w biegunce występującej u pacjentów z cukrzycą 72. Biegunka wydzielnicza 73. Pomniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych poddanych sporym zabiegom operacyjnym 74. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 75. Zaparcia stolca 76. Postępowanie z uszkodzeniami ciągłości ściany jamy brzusznej 77. Lewostronne colitis ulcerosa i proctitis ulcerosa 78. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 79. Zespolenie odbytowo-krętnicze typupouch 80. Zapalenie okrężnicy w przebiegu choroby Crohna 81. Okołoodbytowe powikłania w chorobie Crohna - postępowanie z pacjentami 82. Choroby zapalne jelit o lokalizacji okołoodbytowej 83. Programy monitorowania dysplazji 84. Ciąża i nieswoiste choroby zapalne jelit Zwężenia jelita cienkiego i grubego 86. Ostra rzekoma niedrożność jelita grubego 87. Mikroskopowe zapalenie jelita grubego: kolagenowe, limfocytowe i eozynofilowe zapalenie okręznicy 88. Nietrzymanie stolca: ocena i leczenie 89. Wypadanie odbytnicy, wgłobienie odbytnicy i zespół pojedynczego owrzodzenia odbytnicy 90. Częste oddawanie stolca przez chorych ze zbiornikiem typu pouch 91. Choroby odbytu i odbytnicy 92. Hemoroidy 93. Polipy okrężnicy i odbytnicy i rak jelita grubego 94. Czynniki rakotwórcze raka jelita grubego: badania genetyczne 95. Polipy jelita grubego i zespoły polipowatości 96. Rak okrężnicy 97. Rak jelita grubego: leczenie adiuwantowe a chemioterapia 98. Rak odbytnicy - postępowanie z intencją wyleczenia 99. Leczenie paliatywne raka odbytnicy 100. Napromienianie jamy brzusznej 101. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego 102. Przezcewnikowe leczenie krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego 103. Choroba uchyłkowa okrężnicy 104. Badania laboratoryjne i ocena biopsji wątroby w chorobach wątroby 105. Ostre zapalenie wątroby: postępowanie i profilaktyka 106. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B 107. Przewlekłe zapalenie wątroby typu C 108. Wirusowe zapalenie wątroby u dzieci 109. Piorunująca niewydolność wątroby 110. Przeszczepianie wątroby u osób dorosłych: selekcja i ocena przedtransplantacyjna 111. Transplantacja wątroby: techniki chirurgiczne, przeszczepy od żyjącego dawcy 112. Transplantacja wątroby u dzieci 113. Wodobrzusze i jego powikłania 114. Encefalopatia wątrobowa 115. Alkoholowa choroba wątroby 116. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby 117. Nadciśnienie wrotne 118. Nadciśnienie wrotne niezwiązane z marskością wątroby 119. Polekowe uszkodzenia wątroby 120. Choroby wątroby i ciąża 121. Pierwotna marskość żółciowa wątroby 122. Przewlekła cholestaza i jej następstwa 123. Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych i rak dróg żółciowych 124. Postępowanie w chorobie Wilsona 125. Hemochromatoza wrodzona 126. Porfirie 127. Pierwotne nowotwory wątroby 128. Diagnostyka i leczenie raka wątrobowokomórkowego 129. Przerzuty nowotworowe w wątrobie 130. Cholecystektomia laparoskopowa 131. Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego 132. Kamica żółciowa 133. Zwężenia i nowotwory dróg żółciowych 134. Endoskopowe leczenie niedrożności przewodu żółciowego i dysfunkcji zwieracza Oddiego 135. Zespół po cholecystektomii 136. Ostre zapalenie trzustki 137. Przewlekłe zapalenie trzustki: możliwości leczenia chirurgicznego 138. Zapalenie trzustki: leczenie endoskopowe 139. Przewlekłe zapalenie trzustki 140. Mukowiscydoza i inne dziedziczne choroby trzustki 141. Nowotwory trzustki i bańki trzustkowo-wątrobowej 142. Leczenie raka trzustki 143. Torbiele nowotworowe i inne zmiany przedrakowe trzustki 144. Transplantacja trzustki i komórek wysp trzustkowych Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na G .