genetyka molekularna co to znaczy
Co znaczy molekularna zaburzeń psychicznych?. Co to jest psychiczne należą do chorób o złożonej.

Czy pomocne?

Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych

Definicja z ang. Molecular genetics of mental disorders, z niem. Molekulare Genetik von psychischen Störungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,111 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: genetyka molekularna
ISBN: ISBN 83-86826-80-0
Opis: Wedle obecnymi koncepcjami patogenetycznymi zaburzenia psychiczne należą do chorób o złożonej etiologii. To są zaburzenia uwarunkowane w sposób poligeniczny, co znaczy, iż predyspozycja do zachorowania obejmuje udział i interakcję kilkunastu, a być może kilkudziesięciu, różnych genów. Dla lepszego poznania czynników genetycznych wielu autorów uważa za celowe wyodrębnienie jednorodnych fenotypów w obrębie każdego zaburzenia. Kryterium wyboru fenotypu mogą stanowić czynniki kliniczne, takie jak na przykład cechy osobowości, wiek zachorowania, obciążenie rodzinne albo, coraz częściej ostatnio stosowane, parametry neurofizjologiczne albo neuropsychologiczne. Wysunięto także nowe hipotezy dotyczące udziału czynników genetycznych w farmakoterapii zaburzeń psychicznych. Wyodrębnienie grupy chorych, u których uzyskuje się bardzo dobre wyniki, na przykład profilaktycznego leczenia solami litu albo określonym lekiem neuroleptycznym czy przeciwdepresyjnym może być pomocne w identyfikacji homogennych podtypów chorób psychicznych. Badania genetyki molekularnej dotyczące psychofarmakologii (tak zwany farmakogenomika) przyczynią się do dalszego postępu w zrozumieniu podłoża zaburzeń psychicznych. W niedalekiej przyszłości poznamy lepiej geny predysponujące do chorób psychicznych. Wiązać się to będzie z możliwością wykonywania testów diagnostycznych w okresie presymptomatycznym. Projekt Poznania Genomu Człowieka wzbudza sporo kontrowersji natury etycznej i prawnej. Można gdyż wyobrazić sobie sytuacje dyskryminacji osób, których genotyp jest związany z predyspozycją do określonej choroby psychicznej. Dyskryminacja "nosicieli określonej mutacji genów" może dotyczyć np. zwiększonych składek ubezpieczeniowych, trudności w znalezieniu zatrudnienia i tym podobne Dynamiczny rozwój genetyki molekularnej stanowi zatem poważne wyzwanie dla praktykujących psychiatrów i psychologów. Osoby pracujące bezpośrednio z chorymi powinny w sposób kompetentny i satysfakcjonujący pacjentów konsultować problemy dotyczące genetyki psychiatrycznej. Przypuszcza się, iż sposób udzielania rady genetycznej może być związany nie tylko z wiedzą, lecz również z postawą życiową lekarza. Prawdopodobnie już wkrótce psychiatrzy w swojej pracy będą zobowiązani do konsultacji genetycznych, a również będą udzielać pomocy psychologicznej osobom należącym do grupy "ryzyka" zidentyfikowanej w oparciu o wyniki badań genetycznych. Przedstawione w dalszej części opracowania dotyczące genetyki molekularnej poszczególnych zaburzeń psychicznych, stanowić będą wprowadzenie polskich psychiatrów w te niezwykle aktualne zagadnienia.
Spis treści:
  • Techniki molekularne służące w badaniach genetycznych w psychiatrii
  • Genetyka molekularna schizofrenii - wyniki badań własnych genów układu dopaminergicznego
  • Genetyka molekularna chorób afektywnych - badania swoje genów układów monoaminergicznych (MAO-A, 5HTT i NET)
  • Genetyka molekularna uzależnienia alkoholowego
  • Genetyka molekularna zaburzeń jedzenia
  • Genetyka molekularna osobowości - związek z psychobiologiczną koncepcją Cloningera
  • Farmakogenomika schizofrenii i chorób afektywnych
  • Problemy etyczne powiązane z badaniami genetycznymi w psychiatrii

Czym jest znaczenie w Słownik na G .