ginekologia onkologiczna co to znaczy
Co znaczy Ginekologia onkologiczna tom 1?. Co to jest wydaniem ''Onkologii ginekologicznej.

Czy pomocne?

Ginekologia onkologiczna tom 1

Definicja z ang. Gynecology Oncology Volume 1, z niem. Gynecology Oncology Volume 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,680 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.52 kg
Zagadnienia: ginekologia onkologiczna
ISBN: ISBN 83-60290-01-6
Opis: Niniejsza podręcznik jest unowocześnionym i rozszerzonym wydaniem ''Onkologii ginekologicznej'' opublikowanej w 2002 roku. To jest dzieło zbiorowe, którego Autorzy, wybitni znawcy z całej Polski, opracowali rozdziały zgodnie ze własnymi zainteresowaniami, przedstawiając stan aktualnej wiedzy z zakresu ginekologii onkologicznej. Wszystkim im bardzo dziękuję. Myślę, iż książkę tę można traktować jako materiał źródłowy albo książka dla lekarzy zajmujących się ginekologią onkologiczną, ginekologią i położnictwem, onkologią kliniczną, radioterapią, a również dla studentów medycyny. Mam nadzieję, iż książka ten będzie pomocny osobom specjalizującym się w takich dziedzinach, a w szczególności w dziedzinie nowej, dynamicznie rozwijającej się specjalizacji, jaką jest ginekologia onkologiczna. Janina Markowska
Spis treści:
  • ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Epidemiologia 2. Molekularna patogeneza nowotworów złośliwych 3. Naczynia okołonowotworowe jako cele terapii przeciwnowotworowej 4. Genetyczne uwarunkowania zachorowań na nowotwory narządów płciowych 5. Histopatologia nowotworów narządu rodnego 6. Sposoby obrazowe w ginekologii onkologicznej 7. Ultrasonografia w ginekologii onkologicznej 8. Medycyna nuklearna w ginekologii onkologicznej 9. Diagnostyka biochemiczna chorób nowotworowych narządu rodnego 10. Rola cytokin w nowotworach narządów płciowych kobiety 11. Podstawy chirurgii w ginekologii onkologicznej 12. Niektóre aspekty chirurgii gastroenterologicznej w ginekologii onkologicznej 13. Powikłania urologiczne po leczeniu onkologicznym 14. Podstawy fizyczne i radiobiologiczne radioterapii 15. Aspekty kliniczne radioterapii 16. Podstawy biologiczne chemioterapii 17. Powikłania chemioterapii 18. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu nowotworów narządu rodnego 19. Molekularne podstawy chemiooporności nowotworów 20. Hormonoterapia w onkologii ginekologicznej 21. Leczenie genowa nowotworów 22. Przeciwciała monoklonalne w ginekologii onkologicznej 23. Celowana leczenie antyangiogenna 24. Diagnostyka i leczenie fotodynamiczna 25. Prewencja we współczesnej onkologii ginekologicznej 26. Podstawy opieki paliatywnej w ginekologii onkologicznej
  • SROM 27. Epidemiologia i etiopatogeneza raka sromu 28. Obraz kliniczny raka sromu 29. Diagnostyka raka sromu 30 Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu raka sromu 31. Patologia nowotworów sromu 32. Czynniki prognostyczne w raku sromu 33. Stany przedrakowe w raku sromu 34. Leczenie chirurgiczne raka sromu 35. Chemioterapia raka sromu 36. Napromienianie w leczeniu raka sromu 37. Nadzór po leczeniu chorych na raka sromu 38. Nowe sposoby leczenia raka sromu 39. Przedmioty chirurgii rekonstrukcyjnej w raku sromu 40. Rak gruczołu Bartholina i rzadkie nowotwory sromu
  • POCHWA 41. Nowotwory pochwy 42. Radioterapia i chemioterapia raka pochwy
  • SZYJKA MACICY 43. Epidemiologia raka szyjki macicy 44. Etiopatogeneza raka szyjki macicy 45. Obraz kliniczny raka szyjki macicy 46. Procedury diagnostyczne w wykrywaniu i rozpoznaniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy i w ocenie stopnia klinicznego zaawansowania 47. Rola infekcji wirusowych w etiopatogenezie raka szyjki macicy 48. Markery nowotworowe w diagnozowaniu i monitorowaniu raka szyjki macicy 49. Patologia nowotworów szyjki macicy 50. Czynniki prognostyczne w raku szyjki macicy i stanach przedrakowych 51. Stany przedrakowe szyjki macicy - diagnostyka i leczenie 52. Leczenie operacyjne raka szyjki macicy 53. Trachelektomia w leczeniu wczesnych postaci raka szyjki macicy 54. Radioterapia w raku szyjki macicy 55. Rola laparoskopii w leczeniu raka szyjki macicy 56. Pacjentka po leczeniu raka szyjki macicy 57. Inne rzadkie nowotwory szyjki macicy 58. Nowe sposoby leczenia raka szyjki macicy

Czym jest znaczenie w Słownik na G .