ginekologia onkologiczna co to znaczy
Co znaczy Ginekologia onkologiczna tom 2?. Co to jest wydaniem ''Onkologii ginekologicznej.

Czy pomocne?

Ginekologia onkologiczna tom 2

Definicja z ang. Gynecology Oncology Volume 2, z niem. Gynecology Oncology Volume 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 2, Oprawa: twarda,496 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.14 kg
Zagadnienia: ginekologia onkologiczna
ISBN: ISBN 83-60290-12-1
Opis: Niniejsza podręcznik jest unowocześnionym i rozszerzonym wydaniem ''Onkologii ginekologicznej'' opublikowanej w 2002 roku. Tj. dzieło zbiorowe, którego Autorzy, wybitni znawcy z całej Polski, opracowali rozdziały zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, przedstawiając stan aktualnej wiedzy z zakresu ginekologii onkologicznej. Wszystkim im bardzo dziękuję. Myślę, iż książkę tę można traktować jako materiał źródłowy albo książka dla lekarzy zajmujących się ginekologią onkologiczną, ginekologią i położnictwem, onkologią kliniczną, radioterapią, a również dla studentów medycyny. Mam nadzieję, iż książka ten będzie pomocny osobom specjalizującym się w takich dziedzinach, a zwłaszcza w zakresie nowej, dynamicznie rozwijającej się specjalizacji, jaką jest ginekologia onkologiczna. Janina Markowska
Spis treści:
  • TRZON MACICY 59. Epidemiologia i etiopatogeneza raka błony śluzowej trzonu macicy 60. Objawy kliniczne raka endometrium 61. Diagnostyka raka endometrium 62. Diagnostyka ultrasonograficzna w raku endometrium 63. Diagnostyka endoskopowa rozrostów i raka endometrium 64. Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu raka błony śluzowej trzonu macicy 65. Klasyfikacja zaawansowania klinicznego raka błony śluzowej trzonu macicy 66. Czynniki prognostyczne w raku błony śluzowej trzonu macicy 67. Leczenie rozrostów błony śluzowej trzonu macicy 68. Leczenie operacyjne raka endometrium 69. Chemioterapia raka błony śluzowej trzonu macicy 70. Rola radioterapii w leczeniu raka błony śluzowej trzonu macicy 71. Leczenie hormonalne raka błony śluzowej trzonu macicy 72. Jakość życia kobiet z rakiem endometrium 73. Diagnostyka histopatologiczna nowotworów trzonu macicy 74. Nienabłonkowe nowotwory trzonu macicy (mięśniaki i mięsaki) 75. Diagnostyka uitrasonograficzna w nienabłonkowych nowotworach macicy 76. Leczenie nowotworów trzonu macicy pochodzenia nienabłonkowego
  • Jajowód 77. Nowotwory jajowodu
  • Jajnik 78. Epidemiologia i etiopatogeneza raka jajnika 79. Objawy kliniczne i diagnostyka raka jajnika 80. Diagnostyka ultrasonograficzna w raku jajnika 81. Diagnostyka radiologiczna w leczeniu raka jajnika 82. Markery nowotworowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu raka jajnika 83. Czynniki prognostyczne w raku jajnika 84. Patologia nowotworów jajnika wywodzących się z nabłonka pokrywającego i z podścieliska 85. Patomorfologia guzów granicznych jajnika 86. Guzy jajnika o granicznej złośliwości (borderllne epithelial tumom,, low malignant potential tumors) 87. Leczenie operacyjne raka jajnika 88. Chemioterapia raka jajnika 89. Radioterapia nowotworów jajnika 90. Leczenie hormonalne raka jajnika 91. Rak jajnika u dzieci 92. Nadzór po leczeniu chorych na raka jajnika 93. Profilaktyczne usunięcie gonad u kobiet nosicielek mutacji w genach BRCA 94. Nowotwory germinalne jajnika 95. Nowotwory gonadalne jajnika (nowotwory jajnika wywodzące się ze sznurów płciowych i zrębu 96. Radioterapia guzów germinalnych i gonadalnych jajnika 97. Nowotwory przerzutowe jajnika
  • TROFOBLAST 98. Rozrosty i nowotwory trofoblastu 99. Markery choroby trofoblastycznej
  • SUTEK 100. Epidemiologia raka piersi 101. Etiopatogeneza raka piersi 102. Diagnostyka kliniczna raka piersi 103. Badania obrazowe w raku piersi 104. Surowicze markery nowotworowe w raku piersi 105. Leczenie operacyjne nowotworów gruczołu piersiowego 106. Patologia nowotworów piersi 107. Klasyfikacja kliniczna raka piersi 108. Czynniki prognostyczne i predykcyjne w raku piersi 109. Rekonstrukcja piersi po mastektomii 110. Leczenie systemowe raka piersi 111. Radioterapia raka piersi 112. Kontrola po leczeniu raka piersi 113. Nowe sposoby leczenia raka piersi 114. Profilaktyka pierwotna raka piersi 115. Profilaktyka wtórna raka piersi 116. Rak piersi związany z ciążą
  • NOWOTWORY W momencie CIĄŻY 117. Nowotwory w momencie ciąży 118. Uzupełnienie Wykaz skrótów. Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na G .