grupy co to znaczy
Co znaczy GRUPY?. Co to jest choćby z tego powodu , iż jedynie zdobywając wiedzę o grupach, możemy.

Czy pomocne?

GRUPY

Definicja z ang. GROUP, z niem. GROUP.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZYSK I SK-A, Poznań 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,395 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.60 kg
Zagadnienia: grupy
ISBN: ISBN 83-7150-867-0
Opis: Badanie mechanizmów grupowych jest istotna i potrzebna choćby z tego powodu , iż jedynie zdobywając wiedzę o grupach, możemy poznać swoje jednostkowe miejsce w świecie i społeczeństwie. Każdy z nas jest ogniwem w sieci wzajemnie powiązanych grup. Odpowiednia perspektywa patrzenia na siebie sprowadza się do formułowania definicji swojej osoby i określania zadań i wyzwań, które muszą być realizowane w kontekście powiązań i relacji grupowych. W życiu jest mało obszarów , które nie pozostają w bezpośredniej zależności od wartości , przekonań i norm i od działań grupy i jej członków. Mimo głoszonej poprzez społeczeństwa indywidualistyczne wyższości jednostki nad grupą wszyscy pędzimy swój żywot ujęci w ramy wszechobecnych , a czasem nawet wszechwładnych grup. Podręcznik Carol Oyster to idealny z dotychczas napisanych podręczników o grupach. Autorka zapoznaje nas z nowym podejściem psychologii do zagadnienia grup społecznych, a czyni to w sposób równie zajmujący co przystępny i równie dowcipny co naukowo poprawny. W czasie lektury słychać ciepły i łagodny głos nauczyciela, który prowadzi uczniów w sferę nowych doświadczeń i głębszego poznania i- jak doświadczony dydaktyk postępować powinien - ilustruje wiedzę rozbudzającymi ciekawość przykładami. Dlatego znajdziemy tu zarówno twierdzenia wypowiadane z pozycji wydarzeniach opisywanych autorytetu naukowego, jak i historie zabarwione humorem i wzmianki o znanych ludziach czy wydarzeniach opisywanych na pierwszych stronach gazet
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Podstawowe prawidłowości funkcjonowania grup
 • 2. Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy
 • 3. Rozwój grupy i mechanizmy socjalizacji
 • 4. Komunikacja w grupach
 • 5. mechanizmy wpływu w grupie
 • 6. Produktywność grupy
 • 7. Podejmowanie decyzji
 • 8. Władza i przywództwo
 • 9. Konflikty intra- i intergrupowe
 • 10. Dylematy społeczne jako szczególne przypadki konfliktu
 • 11. Stres i zmiany społeczne
 • Leksykon
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na G .