gwoździowanie śródszpikowe co to znaczy
Co znaczy śródszpikowe w osteosyntezie?. Co to jest dotyczących ostatnio lansowanej sposoby.

Czy pomocne?

Gwoździowanie śródszpikowe w osteosyntezie

Definicja z ang. Intramedullary nailing in osteosynthesis, z niem. Die Marknagelung in der Osteosynthese.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: gwoździowanie śródszpikowe
ISBN: ISBN 83-7335-316-X
Opis: Monografia zawiera syntezę najnowszych informacji, dotyczących ostatnio lansowanej sposoby gwoździowania śródszpikowego, wykorzystywanej do leczenia złamań kości długich, i wielu innych schorzeń ortopedycznych. Interdyscyplinarność omawianych zagadnień umożliwia kształtowanie wiedzy inżynierów i lekarzy, zajmujących się problematyką biomechaniki, inżynierii: biomateriałów, klinicznej i rehabilitacyjnej. Raczej przeznaczona jest zarówno do kształtowania twórczej wyobraźni konstruktorów implantów i instrumentarium chirurgicznego, jak także lekarzy ortopedów. Czytelnik znajdzie w niej aktualne problemy rozwiązane i wymagające dalszych perspektywicznych rozważań, dotyczące wykorzystania osteosyntezy śródszpikowej do leczenia złamań kości długich, zaburzeń zrostu kostnego z wykorzystaniem gwoździ sztywnych i o kontrolowanej sztywności. W tym także celu omówione zostały wyczerpująco cechy użytkowe stosowanych gwoździ, biomechaniczne mechanizmy stabilizacji śródszpikowej, rodzaje używanych biomateriałów metalowych i techniki kształtowania warstwy powierzchniowej gwoździ, decydujące o ich biokompatybilności. Wyczerpująco zaprezentowano także skuteczność i efekty kliniczne uzyskane wieloma sposobami stabilizowania odłamów i technikami zabiegowymi. Monografia odzwierciedla aktualny stan i tendencje rozwojowe w tej dziedzinie chirurgii i w przemyśle wyrobów implantacyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów ich jakości. Monografia jest więc skierowana do Czytelników zainteresowanych postępem w chirurgii ortopedycznej z wykorzystaniem wyrobów najnowszej generacji.
Spis treści:
  • WSTĘP
  • 1. OSTEOSYNTEZA ŚRÓDSZPIKOWA W TERAPII SCHORZEŃ ORTOPEDYCZNYCH 1.1. Osteosynteza śródszpikowa gwoździami sztywnymi 1.2. Osteosynteza śródszpikowa kości udowej 1.3. Osteosynteza śródszpikowa kości piszczelowej, ramiennej, przedramiennej 1.4. Osteosynteza śródszpikowa w leczeniu zaburzeń zrostu kości długich i urazy pooperacyjne 1.5. Wydłużanie kości na gwoździu śródszpikowym 1.6. Osteosynteza śródszpikowa gwoździami elastycznymi 1.7. Kliniczne uwarunkowania osteosyntezy śródszpikowej u dzieci
  • 2. ZAGADNIENIA BIOMECHANICZNE OSTEOSYNTEZY ŚRÓDSZPIKOWEJ 2.1. Charakterystyka cech konstrukcyjnych gwoździ śródszpikowych 2.2. Charakterystyka biomechaniczna gwoździ śródszpikowych
  • 3. PROBLEMATYKA DOBORU BIOMATERIAŁÓW W OSTEOSYNTEZIE ŚRÓDSZPIKOWEJ 3.1. Cechy mechaniczne biomateriałów stosowanych na gwoździe śródszpikowe 3.2. Charakterystyka biomateriałów metalowych 3.3. Stopy tytanu 3.4. Biokompatybilność biomateriałów metalicznych
  • 4. ZAGADNIENIA MODELOWANIA I DOBORU WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH GWOŹDZI ŚRÓDSZPIKOWYCH 4.1. Modelowanie i dobór własności mechanicznych gwoździ ryglowanych 4.2. Dobór własności mechanicznych gwoździ śródszpikowych ryglowanych i kształtowanie własności fizykochemicznych ich powierzchni 4.3. Dobór własności fizykochemicznych gwoździ elastycznych

Czym jest znaczenie w Słownik na G .