psychologiczne możliwości co to znaczy
Co znaczy Psychologiczne możliwości ulepszania?. Co to jest rozstrzygać dzięki kodeksu karnego czy.

Czy pomocne?

Ja - Ty - My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich

Definicja z ang. I You We. Psychological possibilities of improving contacts, z niem. I - Sie - wir. Psychologische Möglichkeiten zur Verbesserung Kontakte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,307 str., Wymiary: 130 x 205 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: psychologiczne możliwości
ISBN: ISBN 83-85452-79,6
Opis: Większości problemów i konfliktów pomiędzy ludźmi nie można rozstrzygać dzięki kodeksu karnego czy przepisów dyscyplinarnych. Wydaje się, iż sporo cierpień, smutku i obaw, rozgoryczenia i rezygnacji bywa następstwem działań podejmowanych bez złych intencji. Trudno wtedy ustalić winowajcę, trudno poprzez karę naprawić to, co się stało. Można z kolei poszukiwać źródeł problemów i niepowodzeń i je odkrywać. O tym, jak zapobiegać problemom w kontaktach z ludźmi, jak rozpoznawać źródła trudności i jak budować satysfakcjonujące relacje na podstawie wiedzy o sobie samym i innych – pisze autor książki Jerzy Mellibruda.
Spis treści:
  • Część pierwsza. BADANIE STANU WŁASNYCH KONTAKTÓW Z LUDŹMI Diagnoza stanu kontaktów Zjawiska ogniskowe Istotne nie tylko w miłości i przyjaźni. Określanie obrazu własnej osoby. Powodowanie zmian w drugiej osobie. Wspólna robota. Zabawa. Warunki systemowe Sprawiedliwy podział dóbr. Otwarta łączność z zewnętrznym światem. Równowaga wewnętrznych wpływów. Uzgadnianie decyzji. Właściwy przepływ informacji. Zapewnienie prawdziwego obrazu świata Podstawowa orientacja interpersonalna Przyłączanie się do ludzi. Kontrola i wpływ. Zaangażowanie emocjonalne. Poszukiwanie własnego miejsca pośród ludzi
  • Część druga. WARTOŚCI I Zdolności Wspólne wartości Autentyczność i otwartość. Poszukiwanie i badanie. Działanie dla dobra innych ludzi. Zmniejszanie zagrożenia osobistego. Rozwój osobisty i samourzeczywistnienie. Autorytet jako przewodnik Zdolności interpersonalne Zdolność spostrzegania i rozumienia ludzi. Zdolność pomagania i wywierania wpływu. Zdolność rozwiązywania problemów i konfliktów. Zdolności interpersonalne a doświadczenie osobiste
  • Część trzecia. SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ Anatomia procesu komunikowania się ludzi Skuteczne komunikowanie się Wyrażanie uczuć
  • Część czwarta. POZNANIE I ZBLIŻENIE Spostrzeganie i rozumienie ludzi Co wpływa na spostrzeganie ludzi. Wzajemne poznawanie - otwartość i zaufanie. Kilka uwag o empatii Postępowanie w obliczu konfliktów Trafne spostrzeganie przebiegu konfliktu. Otwarte i skuteczne komunikowanie się. Tworzenie klimatu zaufania i współpracy. Ustalenie istoty konfliktu Pomaganie Dwa modele pomagania ludziom. Metody reagowania na sygnały o trudnościach osobistych. Tworzenie warunków pomocnych w rozwoju osobistym
  • Część piąta. LABORATORIUM POSZUKIWAŃ Wprowadzenie Scenariusze spotkań Spotkanie pierwsze Spotkanie drugie Spotkanie trzecie Spotkanie czwarte Spotkanie piąte

Czym jest znaczenie w Słownik na J .