pracować dziećmi specjalnych co to znaczy
Co znaczy dziećmi o specjalnych potrzebach?. Co to jest omawiający najczęściej spotykane specjalne.

Czy pomocne?

Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Definicja z ang. How to work with children with special educational needs, z niem. Wie mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf arbeiten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Liber, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,98 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: pracować dziećmi specjalnych
ISBN: ISBN 83-60215-02-2
Opis: Niniejsza podręcznik to poradnik dla nauczycieli i rodziców omawiający najczęściej spotykane specjalne potrzeby edukacyjne w środowisku szkolnym. Kluczowa część książki złożony jest z opisu 15 najważniejszych rodzajów zaburzeń, przedstawiając ich cechy, skuteczne sposoby pracy i pomocne źródła – publikacje książkowe i witryny internetowe. Pozostała część książki dotyczy różnych metod pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a również dodatkowe wiadomości o mniej popularnych rodzajach zaburzeń. Najważniejsze definicje: 1. Zespół Aspergera 2. Zaburzenie więzi 3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) 4. Autyzm 5. Porażenie mózgowe 6. Zespół Downa 7. Dysleksja 8. Dyspraksja 9. Padaczka 10. Zespół słabego chromosomu X 11. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 12. Zespół Pradera-Williego 13. Zaburzenia semantyczno-pragmatyczne 14. Zespół Tourette’a 15. Zespół Williamsa Rozpoznaje się cztery kluczowe dziedziny specjalnych potrzeb edukacyjnych: 1. Komunikacja i kontakty międzyludzkie 2. Mechanizmy myślowe i przyswajanie informacji 3. Zachowanie, emocje i rozwój społeczny 4. Rozwój zmysłów i/albo rozwój fizyczny Co więcej, choć w definicjach wspomina się o schorzeniach, często bywa tak, iż konkretna zdiagnozowana choroba nie znaczy, iż dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne. Dane schorzenie może jednak wpływać na rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i zachowanie dziecka. Ponadto, każde dziecko jest wyjątkowe, a sporo stylów edukacyjnych cechuje duże wzajemne podobieństwo, na skutek czego potrzeby i wymagania niektórych uczniów mogą pasować do kilku różnych kategorii.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na J .