jakość życia osób co to znaczy
Co znaczy niepełnosprawnych i nieprzystosowanych?. Co to jest podejmuje problematykę subiektywnych.

Czy pomocne?

Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie

Definicja z ang. The quality of life of the disabled and maladjusted, z niem. Die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und unangepasst.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,414 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.77 kg
Zagadnienia: jakość życia osób
ISBN: ISBN 83-227-2583-3
Opis: Niniejsza robota zbiorowa pod redakcją Zofii Palak ''podejmuje problematykę subiektywnych i obiektywnych kryteriów oceny poziomu jakości życia osób niepełnosprawnych i — co jest niezwykle cenne i oryginalne w analizie dobrostanu życiowego - również jednostek niedostosowanych społecznie, których życiowy los często skazuje na różne perypetie, niedogodności albo poniewierkę. Publikację tę oceniam wysoko - jako istotną, interesującą i potzrebną nie tylko ze względów poznawczych albo informacyjnych, lecz także dlatego, iż ukazuje ona głęboko humanistyczną wrażliwość tak licznej grupy Autorów na ważne problemy życiowe innego człowieka w skomplikowanej teraźniejszości. Wrażliwość tę trzeba doceniać i upowszechniać, udostępniać i uprzystępniać w realiach codziennego funkcjonowania wszystkich ludzi dobrej woli''. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Władysława Dykcika
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na J .