jakość życia uczniów co to znaczy
Co znaczy uczniów z niepełnosprawnością?. Co to jest szczególnego zainteresowania badaczy różnych.

Czy pomocne?

Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Definicja z ang. The quality of life of students with intellectual disabilities mild, z niem. Die Lebensqualität von Schülern mit geistiger Behinderung mild.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,366 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.64 kg
Zagadnienia: jakość życia uczniów
ISBN: ISBN 83-7308-762-1
Opis: Problematyka jakości życia stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy różnych dyscyplin. Niestety, jakość życia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie pozostaje poza zainteresowaniami naukowców. Publikacja zapełnia tę lukę. Jakość życia traktowana jest tutaj jako kategoria doświadczeniowa i łączy się z refleksyjną oceną życia. Osobiste przeżycia i refleksje nad tym, co odczuwamy i jakimi jesteśmy ludźmi, są ważne dla każdego człowieka. Autorka przeprowadziła badania pośród 820 uczniów ze 147 zespołów klasowych (33 klas szczególnych, 99 klas integracyjnych i 15 klas ogólnodostępnych). Badaniami objęto także grupę rodziców i nauczycieli. Jakość życia ucznia w szkole, wg dorosłych, została odniesiona do ocen wyrażanych poprzez samych uczniów. Publikacja adresowana jest do kadry akademickiej na uczelniach pedagogicznych, którą ta robota może zmobilizować do dalszych badań nad jakością życia osób niepełnosprawnych. Odbiorcami mogą być również studenci kierunków pedagogicznych, szczególnie specjalności pedagogika specjalna, a również nauczyciele klas szczególnych i integracyjnych.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI Wstęp 1. Jakość życia jako interdyscyplinarny region badawczy – rekonstrukcja podejść badawczych w perspektywie historycznej 2. Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną jako region badawczy i praktyczny 3. Pedagogiczny pkt. widzenia na jakość życia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – uzasadnienie koncepcji badań 4. Poczucie jakości życia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – wyniki badań 5. Jakość życia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w szkole – wyniki badań 6. Jakość życia uczniów w szkole w ocenie rodziców i nauczycieli – wyniki badań Zakończenie. Bibliografia. Lista schematów. Lista tabel. Lista wykresów. Załączniki. Streszczenie. Summary. Zusammenfassung

Czym jest znaczenie w Słownik na J .