jakość życia co to znaczy
Co znaczy niepełnosprawności - mity a?. Co to jest można wyodrębnić trzy kluczowe grupy tematyczne.

Czy pomocne?

Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość

Definicja z ang. Quality of life in disability - myths and reality, z niem. Die Lebensqualität in der Behindertenpolitik - Mythen und Realität.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,294 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.50 kg
Zagadnienia: jakość życia
ISBN: ISBN 83-7308-442-1
Opis: Prezentowana publikacja jest robotą zbiorową, w której można wyodrębnić trzy kluczowe grupy tematyczne: jakość życia a niepełnosprawność, problemy poszerzania granic autonomii życiowej niepełnosprawnych i wymiary jakości życia w towarzyszeniu niepełnosprawności. Podręcznik zawiera zarówno teksty poświęcone teoretycznym aspektom rozumienia definicje jakości życia, jak i propozycje i możliwości poszerzania obszarów niezależnego życia w różnych jego dziedzinach. Publikacja kierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się kształceniem pedagogów szczególnych i pedagogów w ogóle. Powinna zainteresować podmioty pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych – placówki edukacyjno-wychowawcze, organizacje pozarządowe, agendy władz samorządowych), rodziny niepełnosprawnych i osoby bezpośrednio dotknięte tym problemem.
Spis treści:
  • Część I. JAKOŚĆ ŻYCIA A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia a doświadczanie niepełnosprawności Wskaźniki jakości życia Jakość życia a idea wychowania. O pedagogice, która na nowo integruje się z paideią Przyjaźń jako wartość w relacjach interpersonalnych młodzieży niepełnosprawnej Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w unijnym i polskim ustawodawstwie Rola osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
  • Część II. PROBLEMY POSZERZANIA GRANIC AUTONOMII ŻYCIOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH Organizacje pozarządowe – wpływ podejmowanych inicjatyw na podmiotowy wymiar sensu życia osoby niepełnosprawnej i osób z jej otoczenia Samodzielność osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako wspólne wyzwanie szkoły i domu Jakość życia uczniów związana ze szkołą – badanie wybranych problemów jako klucz do badań Możliwości poprawy jakości życia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ''ponieważ Pani zawsze mówiła, iż trzeba pracować'' – a więc jak udzielić systemowego wsparcia osobom niepełnosprawnym w ich naturalnym dążeniu do samorealizacji i spełnienia Verselbständigung von Menschen mit besonderen Begabungen und Bedürfnissen Spotkanie z teatrem w kontekście jakości życia osób upośledzonych umysłowo na przykładzie doświadczeń z realizacji projektów unijnych i lokalnych inicjatyw Komputerowe wspomaganie nauczania dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych Rola i miejsce komputera w życiu ucznia z wadą słuchu Współczesne mechanizmy operacyjne a niepełnosprawni Studia wyższe szansą dla osób niepełnosprawnych Osoby z uszkodzonym słuchem w oczach studentów – przedmioty stereotypu i mitów społecznych
  • Część III. WYMIARY JAKOŚCI ŻYCIA W TOWARZYSZENIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Jakość życia rodzin a dylematy dorastania młodzieży z symptomami niepełnosprawności intelektualnej Satysfakcja z życia a sposób postrzegania funkcjonowania mechanizmu rodzinnego poprzez matki dzieci niepełnosprawnych – na przykładzie matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym Niektóre problemy wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem autystycznym

Czym jest znaczenie w Słownik na J .