jednostka społeczeństwo co to znaczy
Co znaczy społeczeństwo. Podejście psychologiczne?. Co to jest interesujący zestaw piętnastu.

Czy pomocne?

Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne

Definicja z ang. The individual and society. psychological approach, z niem. Das Individuum und Gesellschaft. psychologischen Ansatz.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,344 str., Wymiary: 165*240 mm , Waga: 0.58 kg
Zagadnienia: jednostka społeczeństwo
ISBN: ISBN 83-87957-69-0
Opis: "Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne." to interesujący zestaw piętnastu artykułów układających się w pewne całości. Są tu teksty poświęcone problemom grupowym (funkcjonowanie, wpływ, percepcja), są teksty dotyczące stereotypów i przekonań ludzi (kontrola, roszczenia, sympatie polityczne, moralność, reakcje na traumę, wartości), a również robota poświęcona makroanalizie zmiany społecznej. Podręcznik znakomicie odzwierciedla to, co odbywa się w polskiej psychologii społecznej. Ten walor reprezentatywności i aktualności jest bardzo istotny. O jej specyfice decyduje łączenie badań podstawowych z robotą nad rozumieniem realnych zjawisk społecznych. Pośród autorów znalazły się osoby o ogromnym dorobku naukowym i wpływie na rozwój polskiej psychologii społecznej.
Spis treści:
 • 1. Makropsychologia a więc psychologia zmiany społecznej: szkic osobisty
 • 2. Potoczne rozumienie moralności
 • 3. Wpływ telewizji na postawy i decyzje wyborcze i jej percepcja
 • 4. Daj czy wypracuj? Sześcienny schemat aktywności
 • 5. Hiperuległość
 • 6. Orientacje społeczne
 • 7. Kontrola, preferencje kontroli. postawy wobec problemów społecznych
 • 8. Bezradność społeczna, bezradność wyuczona
 • 9. Percepcja społecznego konsensusu, myślenie stereotypowe, a skłonność do uprzedzeń
 • 10. Związki poznawczej indywiduacji z efektem asymetrii w spostrzeganiu dystansów ja-inni jako miara stereotypów społecznych
 • 11. Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości (w kategoryzacji Shaloma Schwartza)
 • 12. Rola interakcji w wyjaśnianiu percepcji grup społecznych
 • 13. Style funkcjonowania w grupie zadaniowej
 • 14. Sztuka układania ankiet ewaluacyjnych
 • 15. Specyfika następstw skrajnego stresu- historia poglądów

Czym jest znaczenie w Słownik na J .