małe dziecko autyzmem co to znaczy
Co znaczy autyzmem - diagnoza i terapia?. Co to jest niezadowalający. Widoczny jest jednak stały.

Czy pomocne?

Małe dziecko z autyzmem - diagnoza i terapia

Definicja z ang. Small child with autism - the diagnosis and therapy, z niem. Kleines Kind mit Autismus - Diagnose und Therapie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,172 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: małe dziecko autyzmem
ISBN: ISBN 83-89574-87-X
Opis: Aktualny stan wiedzy na temat autyzmu jest wciąż niezadowalający. Widoczny jest jednak stały przyrost wiedzy w tej dziedzinie. Celem książki jest całościowa prezentacja i usystematyzowanie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań rozwoju małego dziecka z autyzmem, możliwości wczesnego wykrywania tego zaburzenia i efektów wcześnie prowadzonej terapii. Większość przytoczonych w niej danych odnosi się do dzieci w wieku od 0 do 3 lat i dzieci w wieku przedszkolnym. Autorka podjęła kilka kontrowersyjnych problemów, jak na przykład przystawalność obowiązujących obecnie kryteriów diagnostycznych autyzmu do metody manifestowania się symptomów u najmłodszych dzieci. Publikacja ta skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką zaburzeń rozwoju, przygotowujących się do pracy z małymi dziećmi z autyzmem.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Czym jest autyzm 1.1. Zmiany w sposobie rozumienia, na czym polega autyzm 1.2. Zróżnicowanie populacji osób dotkniętych z autyzmem 1.3. Częstość występowania autyzmu 1.4. Autyzm i płeć 1.5. Powody autyzmu 2. Autyzm u małego dziecka 2.1. Przebieg wczesnego rozwoju – opóźnienie albo regres 2.2. Rozwój społeczny 2.3. Komunikacja 2.4. Sztywność zachowania i zainteresowań 2.5. Rozwój poznawczy 2.6. Rozwój ruchowy 2.7. Poziom aktywności, odbiór i przetwarzanie stymulacji 2.8. Dynamika rozwoju i prognozy rozwojowe 3. Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci 3.1. Kiedy autyzm jest rozpoznawany 3.2. Powody trudności w rozpoznawaniu autyzmu 3.3. Oznaki autyzmu w pierwszym i drugim roku życia 3.4. Czy można rozpoznać autyzm u dwulatka? 4. Diagnoza autyzmu 4.1. Aktualne kryteria diagnostyczne 4.2. Problemy powiązane z różnicowaniem autyzmu i innych zaburzeń 4.3. Niektóre sposoby i narzędzia diagnostyczne 4.3.1. Wywiad z rodzicami 4.3.2. Skale obserwacji zachowania 4.3.3. Ocena potrzeb edukacyjnych dzieci z autyzmem 4.4. Badania przesiewowe pod kątem autyzmu 4.5. Przekazywanie diagnozy rodzicom 5. Zabawa u dzieci z autyzmem 5.1. Zabawa jako przejaw aktywności społecznej 5.2. Rozwój zabawy u dzieci z autyzmem 5.3. Wspieranie aktywności zabawowej 6. Leczenie małych dzieci z autyzmem 6.1. Podejście behawioralne i rozwojowe 6.2. Skuteczność wcześnie podejmowanej interwencji 6.3. Cele i cechy dobrej wczesnej interwencji wobec dzieci z autyzmem 6.4. Kadra pracująca z dziećmi z autyzmem 7. Rodzice w terapii małego dziecka z autyzmem 7.1. Jak rodzice spostrzegają rozwój małego dziecka z autyzmem? 7.2. Rodzice jako terapeuci Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na M .