marketing rynku co to znaczy
Co znaczy Marketing na rynku farmaceutycznym?. Co to jest Handlowej we Wrocławiu. W latach 1988.

Czy pomocne?

Marketing na rynku farmaceutycznym

Definicja z ang. Marketing in the pharmaceutical market, z niem. Marketing in der Pharmamarkt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,160 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: marketing rynku
ISBN: ISBN 8386682-82-5
Opis: Dr KATARZYNA SZALONKA jest adiunktem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W latach 1988-1993 studiowała na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 1993 r. obroniła pracę magisterską. W 1999 r. podjęła pracę jako asystent w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i kontynuowała badania empiryczne nad rynkiem farmaceutycznym. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie marketingu uzyskała w 2001 roku. Publikacja Marketing na rynku farmaceutycznym przedstawia sposób adaptacji marketingu w firmach farmaceutycznych w okresie transformacji, zawiera opis procesu wdrożenia kierowania marketingowego zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach farmaceutycznych, istniejących bądź wchodzących na polski rynek, a również ocenę znaczenia przyjętej koncepcji kierowania dla potencjału polskiego klienta-pacjenta. W pracy przedstawiono wyniki badań nad identyfikacją metody dostosowania się polskich firm do nowych realiów gospodarczych.
Spis treści:
 • 1. Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce
 • 1.1. Początki polskiej farmacji
 • 1.2. Polski rynek farmaceutyczny w okresie międzywojennym
 • 1.3. Zniszczenia wojenne i planowy rozwój przemysłu farmaceutycznego w gospodarce socjalistycznej
 • 1.4. Przekształcenia własnościowe jako przedmiot transformacji ustrojowej
 • 2. Determinanty rozwoju rynku farmaceutycznego w Polsce
 • 2.1. Determinanty prawne kształtujące rynek farmaceutyczny
 • 2.2. Demograficzne i przyrodnicze przesłanki rozwoju rynku farmaceutycznego
 • 2.3. Ekonomiczne determinanty rozwoju rynku farmaceutycznego
 • 3. Organizacja i funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w procesie transformacji ustrojowej w Polsce
 • 3.1. Charakterystyka podaży w ujęciu podmiotowym
 • 3.2. Charakterystyka popytu i jego wpływ na kształtowanie rynku
 • 3.3. Konsumpcja leków w świetle badań wyposażenia apteczek domowych
 • 3.4. Cena i jej znaczenie w kreowaniu rynku farmaceutycznego
 • 4. Wpływ zmian otoczenia na kierowanie marketingowe w firmach farmaceutycznych
 • 4.1. Badanie sytuacji konkurencyjnej
 • 4.2. Wybór rynków docelowych
 • 4.3. Metody formułowania marketingu-mix w firmach farmaceutycznych
 • Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na M .