marketing specjaltycznych co to znaczy
Co znaczy specjalistycznych ambulatoryjnych usług?. Co to jest Pewne jego przedmioty pojawiały się.

Czy pomocne?

Marketing specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych

Definicja z ang. Marketing specialist outpatient medical services, z niem. Marketing-Spezialist ambulante medizinische Leistungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,125 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.18 kg
Zagadnienia: marketing specjaltycznych
ISBN: ISBN 83-88063-65-0
Opis: Marketing usług medycznych jest w Polsce definicją nowym. Pewne jego przedmioty pojawiały się już jako wynik przemian ustrojowych i rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w naszym państwie. Jednakże prawdziwy jego rozwój rozpoczął się z chwilą wprowadzenia zmian w sposobie finansowania służby zdrowia w Polsce. Celem opracowania było przybliżenie definicje marketingu i powstanie pewnego rodzaju przewodnika po marketingu dla osób sprawujących funkcje kierownicze w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i dla osób prowadzących prywatne specjalistyczne praktyki czy spółdzielnie lekarskie. Najwięcej miejsca poświęcono relacji:: konsument-rynek usług medycznych, celom i podstawowej metodologii badań marketingowych. Podjęto także próbę oceny stopnia atrakcyjności i użyteczności badań marketingowych w odniesieniu do sektora ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oczywiście opracowanie nie wyczerpuje całości zagadnienia marketingu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej. Uzupełnienia wymagają przede wszystkim rozdziały dotyczące sposobów prowadzenia polityki personalnej i finansowej jednostek. Autor ma jednak nadzieję, iż w dobie reformy mechanizmu opieki zdrowotnej w Polsce, opracowanie to pomoże osobom sprawującym funkcje kierownicze w realizacji ambitnych przedsięwzięć, które wzmocnią pozycję ich jednostek na rynku usług medycznych.
Spis treści:
 • I. Wprowadzenie
 • II. Pacjent a rynek usług medycznych
 • 1. Postępowanie konsumenta na rynku
 • 2. Konsument na rynku usług medycznych
 • Popyt
 • Postawy i preferencje
 • III. Marketing, strategia marketingowa podmiotów świadczących ambulatoryjne specjalistyczne usługi medyczne
 • 1. Marketing
 • 2. Strategia marketingowa
 • Badanie otoczenia
 • Badania ankietowe standaryzowane
 • Grupy fokusowe
 • Wywiady indywidualne
 • Obserwacja zachowań
 • Badanie konkurencji
 • Badanie mocnych i słabych stron organizacji
 • Badanie image
 • Identyfikacja celów strategicznych
 • Segmentacja rynku
 • Marketing mix
 • Strategia usługi
 • Poziom satysfakcji pacjenta
 • Strategia dystrybucji
 • Strategia ceny
 • Strategia promocji
 • Strategia personalna
 • Podział i uruchamiane środków
 • IV. Części składowe planu marketingowego jednostek świadczących usługi medyczne
 • V. Narzędzia badawcze (przykłady)
 • 1. Kwestionariusz badania poziomu satysfakcji pacjenta
 • 2. Skala znajomości i skala życzliwości
 • Piśmiennictwo
 • VI. Formy prawne działalności gospodarczej na rynku specjalistycznych usług medycznych
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 • Spółka
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy - Spółka z o.o.
 • Niektóre fragmenty Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Czym jest znaczenie w Słownik na M .