mechanizmy efektu co to znaczy
Co znaczy dezinformacji w kontekście zeznań?. Co to jest książkę. Wiarygodność naocznych świadków.

Czy pomocne?

Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego

Definicja z ang. Mechanisms effect of misinformation in the context of the testimony of an eyewitness, z niem. Mechanismen Wirkung von Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Aussage eines Augenzeugen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,264 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: mechanizmy efektu
ISBN: ISBN 83-233-2300-6
Opis: Romuald Polczyk napisał bardzo istotną i interesującą książkę. Wiarygodność naocznych świadków należy do podstawowych problemów wymiaru sprawiedliwości, a wiedza na temat czynników ograniczających tę wiarygodność bynajmniej nie jest powszechna. Niniejsza robota powinna stać się obowiązkową lekturą każdego psychologa sądowego i każdego studenta aspirującego do poznania tej dziedziny psychologii stosowanej. Powinna też dać do myślenia zawodowym prawnikom. Bez wątpienia, podręcznik stanie się istotnym wydarzeniem dla badaczy zainteresowanych zjawiskami sugestii i pamięci. Autor kompetentnie, ale zarazem żywo i interesująco przedstawia stan badań nad efektem dezinformacji, czyli zjawiskiem polegającym na tym, iż w zeznaniach naocznego świadka pojawiają się elementy obce, nieobecne w materiale, o którym ma zeznawać, swego rodzaju wtręty albo ''implanty''. Interesują go zwłaszcza te systemy powstawania efektu dezinformacji, które nie wynikają z błędów pamięci. Stawia tezę, iż sukces dezinformacji może się pojawić nawet wtedy, gdy pamięć zdarzeń jest nienaruszona. Wtedy świadek mija się z prawdą, choć dobrze pamięta informację oryginalną, i zeznaje w dobrzej wierze. Zaletą tej monografii jest wykazanie w sposób empiryczny, iż niepamięciowe systemy efektu dezinformacji rzeczywiście występują. Seria opisanych w pracy eksperymentów przynosi bardzo ważki materiał potwierdzający hipotezę istnienia niepamięciowych systemów efektu dezinformacji. Autor pokazuje także, w jakich warunkach i dzięki jakim zabiegom można zapobiec efektowi dezinformacji albo ograniczyć jego szkodliwy wpływ. Z recenzji prof. dra hab. Edwarda Nęcki Romuald Polczyk jest doktorem psychologii i adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się wpływem sugestii i dezinformacji na funkcjonowanie mechanizmów poznawczych, a zwłaszcza pamięci. Interesuje się także hipnozą. Prowadzi na te tematy badania, także we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Rezultaty swoich badań publikuje w państwie i za granicą, na przykład w czasopismach Applied Cognitive Psychology, Personality and Individual Differences czy International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .