medycyna wypadków transporcie co to znaczy
Co znaczy Medycyna wypadków w transporcie?. Co to jest Instytucie Turystyki i Rekreacji Akademii.

Czy pomocne?

Medycyna wypadków w transporcie

Definicja z ang. Medical transport accidents, z niem. Medizinische Transportunfälle.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka plastikowa,289 str., Wymiary: 150 x 210 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: medycyna wypadków transporcie
ISBN: ISBN 83-200-3108-7
Opis: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Klukowski pracuje w Instytucie Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest ekspertem w zakresie medycyny lotniczej w Instytucie Techniczym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Poprzez sporo lat był pracownikiem naukowym Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, konsultantem do spraw medycyny lotniczej i do spraw medycyny transportu w zakresie obronności. O książce: Przedmiotem książki jest szczegółowa badanie wypadków i katastrof komuikacyjnych w transporcie lądowym, morskim i lotniczym, zależnym od tak zwany czynnika ludzkiego i niekorzystnych czynników środowiska naturalnego. Omówiono między innymi: - pomoc medyczną w różnych wypadkach, - medyczne aspekty badania wypadków i katastrof komunikacyjnych, - działania zapobiegające wypadkom, - kierunki doskonalenia służb ratowniczych, - współczesne zagrożenia bezpieczeństwa podróży, - nowoczesne rodzaje sprzętu ratowniczego, na przykład samoloty i statki ratownicze, - działania zapobiegające katastrofom. Podręcznik jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy stykających się w codziennej praktyce z medycyną ratunkową, dla lekarzy pogotowia ratunkowego. Mogą z niej korzystać także lekarze jednostek służby zdrowia działających w komunikacji drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Może być pomocą w szkoleniu specjalistów ratownictwa medycznego i w działalności pracowników sztabów kierowania kryzysowego.
Spis treści:
  • Wprowadzenie I. WYPADKI W TRANSPORCIE LĄDOWYM Wstęp 1. Czynnik ludzki w wypadkach drogowych i kolejowych 2. Wpływ uzależnień na wypadkowość drogową i kolejową 3. Powypadkowe badania i orzecznictwo lekarskie kierującymi pojazdami 4. Ratownictwo medyczne i wykorzystanie transportu lotniczego w wypadkach komunikacyjnych WYPADKI W TRANSPORCIE MORSKIM Wstęp 5. Organizacja i mechanizm ratowania życia w katastrofach i wypadkach na morzu 6. Ratowanie załóg okrętów podowdnych. Procedury dekompresyjne 7. Wypadki i ich powody w polskim rybołóstwie morskim w latach 1945 - 2003 8. Wpływ środowiska hiperbarycznego na organizm nurka. powody wypadków nurkowych WYPADKI W TRANSPORCIE LOTNICZYM Wstęp 9. Wypadki w lotnictwie wojskowym i cywilnym 10. Wpływ niekorzystnych czynników środowiska lotu na sprawność psychofizyczną personelu lotniczego 11. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie lotów - doświadczenia lotnictwa wojskowego 12. Standardy medyczne dla cywilnego personelu lotniczego 13. Aspekty medyczne badania wypadków lotniczych 14. Mechanizmy poszukiwania i ratownictwa 15. Organizacja służb medycznych linii lotniczych - zabezpieczenie medyczne portów lotniczych Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na M .