medycyna zagrożeń urazów co to znaczy
Co znaczy Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych?. Co to jest Wojskowego Instytutu Higieny i.

Czy pomocne?

Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych

Definicja z ang. Medical radiation hazards and injuries, z niem. Medizinische Strahlengefahren und Verletzungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka plastikowa,180 str., Wymiary: 145 x 235 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: medycyna zagrożeń urazów
ISBN: ISBN 83-200-2958-9
Opis: Pułkownik dr hab. n. med. Marek K. Janiak jest dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie i kierownikiem Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiobiologicznej tegoż Instytutu. Dr hab. Andrzej Wójcik pracuje w Zakładzie Radiobiologii i Ochrony Zdrowia Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, a ponadto pełni funkcję kierownika Zakładu Radiobiologii i Immunologii Instytutu Biologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Współautorzy są specjalistami w omawianych poprzez siebie dziedzinach. To jest następna publikacja z wydawanego poprzez PZWL cyklu ''Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa''. Podręcznik jest przeznaczona dla lekarzy i średniego personelu medycznego stosujących źródła promieniowania do celów diagnostycznych i leczniczych, służb ratowniczych i studentów medycyny i fizyki jądrowej. Może być w pełni wykorzystana w ramach szkoleń z ochrony radiologicznej przy ekspozycjach zawodowych i medycznych i z zakresu medycyny zagrożeń radiacyjnych w przypadkach nadzwyczajnych, takich jak: wybuchy jądrowe, wypadki radiacyjne i akty terroru. Omówiono systemy działania promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i tkankowo-narządowym, zespoły choroby popromiennej, zagrożenia zdrowotne i zasady ochrony radiologicznej i postępowania w razie wystąpienia zagrożeń masowych.
Spis treści:
 • 1. Podstawowe przedmioty fizyki promieniowania jonizującego i dozymetrii
 • 2. Biologiczne podłoże uszkodzeń popromiennych
 • 3. Zespół szpiku kostnego
 • 4. Zespół żołądkowo-jelitowy ostrej choroby popromiennej
 • 5. Zmiany popromienne skóry i ich leczenie
 • 6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej
 • 7. Dozymetria biologiczna w ocenie dawki pochłoniętej
 • 8. Ważniejsze wypadki radiacyjne i płynące z nich wnioski
 • 9. Zagrożenia bronią jądrową i radiologiczną
 • 10. Profilaktyka i leczenie zaburzeń zdrowotnych u ofiar zdarzeń radiacyjnych
 • 11. Zaburzenia psychiczne i pomoc ofiarom zdarzeń radiacyjnych

Czym jest znaczenie w Słownik na M .