męskość kobiecość różnicach co to znaczy
Co znaczy O różnicach wynikających z płci?. Co to jest dotyczących płci i rodzaju. Autorka, będąca.

Czy pomocne?

Męskość kobiecość. O różnicach wynikających z płci

Definicja z ang. Masculinity femininity. The differences arising from the gender, z niem. Männlichkeit Weiblichkeit. Die Unterschiede in der Geschlechts entstehen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,229 str., Wymiary: 165x235 mm
Zagadnienia: męskość kobiecość różnicach
ISBN: ISBN 83-87957-12-7
Opis: Podręcznik Sandry Lipsitz Bem to studium zagadnień dotyczących płci i rodzaju. Autorka, będąca teoretykiem feminizmu, przybliża czytelnikowi sposób, w jaki kategorie kulturowe konstruują i ograniczają rzeczywistość społeczną. W kulturze masowej i w psychice jednostek zakorzenione są stereotypy, na podstawie których dokonujemy podziału świata na męski i kobiecy. Świat mężczyzn cechuje siła, niezależność, szorstkość, aktywność, z kolei świat kobiet - słabość, uległość, subtelność i pasywność.
Spis treści:
 • 1. ESENCJALIZM BIOLOGICZNY
 • Podejście biologiczne
 • Historia socjobiologii
 • Teoria hormonów prenatalnych
 • Hipoteza alternatywna: ciało w odniesieniu do kontekstu
 • Argumenty wykraczające poza ciało
 • 2. ANDROCENTRYZM
 • Filozofia judeochrześcijańska
 • Filozofia starożytnej Grecji
 • Teoria psychoanalizy Freuda
 • Amerykańska walka o równouprawnienie
 • 3. POLARYZACJA RODZAJÓW
 • Inwersja seksualna
 • Homoseksualizm
 • Męskość - kobiecość
 • Poza nauką: podkreślenie kobiecej odrębności
 • 4. KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI RODZAJOWEJ
 • Wrastanie w kulturę
 • Kształtowanie własnego "ja"
 • Kształtowanie nonkonformisty rodzajowego
 • 5. ZMIANA PODEJŚCIA DO KWESTII NIERÓWNOŚCI PŁCIOWEJ
 • Zagadka odmienności
 • Dążenie do neutralności rodzajowej: eliminowanie androcentryzmu
 • Dążenie do utopii: eliminowanie polaryzacji rodzajów

Czym jest znaczenie w Słownik na M .