metoda struktur wyrazowych co to znaczy
Co znaczy wyrazowych w pracy z dziećmi z?. Co to jest które odpowiadają 18 strukturom wyrazów.

Czy pomocne?

Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - ZESTAWY DO ĆWICZEŃ ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ

Definicja z ang. Method 18 structures of expression in working with children with difficulties in reading and writing - KITS FOR TRAINING ANALYSIS AND SYNTHESIS aids, z niem. Verfahren 18 Strukturen des Ausdrucks mit Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben in der Arbeit - KITS FÜR AUSBILDUNGS Analyse und Synthese Hilfen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 2000, wyd. 2, Oprawa: miękka bindowana,36 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: metoda struktur wyrazowych
ISBN: ISBN 83-02-07041-6
Opis: Na tę pomoc złożony jest 18 sztywnych kartek z ilustracjami, które odpowiadają 18 strukturom wyrazów przedstawionym w podręczniku dla pedagoga terapeuty pt. "Sposób 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu" Warszawa, WSiP S.A. Dla każdej części sposoby 18 struktur wyrazowych przygotowano po sześć zestawów obrazków (o różnej liczbie ilustracji w jednym zestawie, w zależności od budowy tworzonych wyrazów). Zadanie dziecka w czasie pracy z tą pomocą polega na: 1. Głośnym nazwaniu przedmiotów przedstawionych na obrazkach 2. Wyodrębnieniu, a więc wypowiedzeniu i zapamiętaniu litery albo sylaby wybranej z nazwy przedmiotu, a wskazanej przez zamieszczoną u dołu cyfrę 3. Złożenie z tych odizolowanych elementów nowego wyrazu i wypowiedzenie go w całości albo z podziałem na sylaby (zobacz str. 29 podręcznika) Liczba kratek pod obrazkami odpowiada liczbie liter składających się na tworzony słowo. W przypadku tworzenia wyrazów z sylab liczba kratek odpowiada liczbie liter składających się na wybraną sylabę (co nie zawsze odpowiada graficznemu schematowi budowy głoskowo-sylabowej wyrazów). Prezentowana pomoc to zestawy obrazków do ćwiczenia pamięci słuchowej i analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów, co stanowi podstawę prawidłowego przebiegu procesu czytania i pisania. Prezentowana 'Podręcznik do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej' razem z podręcznikiem, 'Książką do ćwiczeń w czytaniu', i ćwiczeniami pisemnymi zawartymi w dziewięciu zeszytach - tworzą uzupełniający się zastaw do praktycznego zastosowania opisywanej sposoby.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .