metoda struktur wyrazowych co to znaczy
Co znaczy wyrazowych w pracy z dziećmi z?. Co to jest uzupełniający do 'Sposoby 18 struktur.

Czy pomocne?

Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu - KSIĄŻKA DO ĆWICZEŃ W CZYTANIU

Definicja z ang. Method 18 structures of expression in working with children with difficulties in reading and writing - BOOK TO EXERCISE READING, z niem. Verfahren 18 Strukturen des Ausdrucks mit Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben in der Arbeit - Buch zu lesen TRAINIERT.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 2000, wyd. 2, Oprawa: miękka bindowana,56 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: metoda struktur wyrazowych
ISBN: ISBN 83-02-07040-8
Opis: 'Podręcznik do ćwiczeń w czytaniu' stanowiąca materiał uzupełniający do 'Sposoby 18 struktur wyrazowych' ('Sposób 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu' - Ewy Kujawy, Marii Kurzyny, Warszawa, WSiP) może być wykorzystywana także jako odrębny materiał służący usprawnianiu techniki czytania u dzieci. Podręcznik ta służy do ćwiczenia czytania w oparciu o poprawne, całościowe posługiwanie się sylabą, przy konsekwentnym przestrzeganiu krótkiego wypowiadania spółgłosek i możliwości długiego wypowiadania samogłosek składających się na każdą sylabę. 'Podręcznik do ćwiczeń w czytaniu' złożona jest z 18 zestawów zdań zawierających wyrazy o różnorodnej, stopniowo coraz trudniejszej, budowie literowo-sylabowej. Każdy zestaw mieści się na trzech stronach, na których napisane są zdania zbudowane z wyrazów o określonej strukturze i z wyrazów występujących w częściach poprzednich. Zdania we wszystkich zestawach napisane są sporym drukiem w następujący sposób: - pierwsza strona - druk największy, wyrazy podzielone na sylaby i oddzielone od siebie myślnikami; - druga strona - druk nieco mniejszy, sylaby w słowach są wyróżnione zielonym kolorem (co druga); - trzecia strona - druk jeszcze mniejszy, sylaby w słowach
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .