metoda dobrego startu co to znaczy
Co znaczy Metoda dobrego startu?. Co to jest angażujących uczenie się polisensoryczne. Aktywizuje.

Czy pomocne?

Metoda dobrego startu

Definicja z ang. Method good start, z niem. Verfahren guten Start.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 2004, wyd. 5, Oprawa: miękka foliowana,116 str., Wymiary: 215 x 195 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: metoda dobrego startu
ISBN: ISBN 83-02-07424-1
Opis: Sposób Dobrego Startu należy do metod edukacji i terapii angażujących uczenie się polisensoryczne. Aktywizuje funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania i współdziałanie pomiędzy nimi, a więc integrację wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinetyczno-ruchową. Przedstawiane tu podejście metodyczne sprzyja uczeniu się każdego dziecka. Ogromną korzyść odnoszą w szczególności dzieci ''ryzyka dysleksji'', dzieci dyslektyczne, a również dzieci o opóźnionym rozwoju. Podręcznik zawiera scenariusze zajęć (sprawdzone w praktyce) do wszystkich modyfikacji Sposoby Dobrego Startu - przygotowującej dzieci do nauki szkolnej. Następne rozdziały poświęcono poszczególnym grupom dzieci. Autorka charakteryzuje psychomotoryczne funkcjonowanie dzieci; określa ich specyficzne potrzeby edukacyjne; przedstawia scenariusze zajęć, gdzie proponuje zastosowanie znaków graficznych albo liter, tekstów piosenek; sugeruje sposób organizacji zajęć i niezbędne pomoce dydaktyczne. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli przedszkola, ''zerówek'' i klas pierwszych, którzy pracują z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się, a również dla osób prowadzących zespoły korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze, klasy integracyjne i specjalne i dla rodziców dzieci z zaburzeniami.
Spis treści:
  • Od autora
  • 1. Psychomotoryka: rozwój - nauka - leczenie
  • 2. Założenia i znaczenie Sposoby Dobrego Startu
  • 3. Geneza sposoby Dobrego Startu
  • 4. Rodzaje i struktura zajęć w Metodzie Dobrego Startu
  • 5. Sposób Dobrego Startu w systemie oddziaływania na dziecko
  • 4. Wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć Sposobem Dobrego Startu
  • 7. Efektywność stosowania sposoby Dobrego Startu
  • Bibliografia
  • Materiały do zajęć

Czym jest znaczenie w Słownik na M .