metody analizy środków co to znaczy
Co znaczy Metody analizy środków uzależniających?. Co to jest analizy substancji uzależniających.

Czy pomocne?

Metody analizy środków uzależniających

Definicja z ang. Methods of analysis of drugs of abuse, z niem. Analysemethoden von Drogen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1997, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,147 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: metody analizy środków
ISBN: ISBN 83-85705-29-5
Opis: Podręcznik jest tłumaczeniem dwóch krótkich podręczników analizy substancji uzależniających, które zostały wydane w latach 1994-1995 z inicjatywy Działu Laboratoriów (Służby Techniczne) Programu Kontroli Środków Odurzających ONZ (UNDCP): 1. Rapid Testing Methods ofDrugs ofAbuse, ST/NAR 13/Rev.l. (1994) i 2. Recommended Methods for the Detection and Assay of Heroin and Can-nabinoids, Cocaine, Amphetamine, Metamphetamine and Ring-Substituted Amphetamine Deńvatives in Biological Specimens, ST/NAR/27 (1995). Pierwszy z nich omawia szybkie testy służące do wykrywania i identyfikacji w warunkach 'polowych' (jest to poza laboratorium, bez użycia aparatów i urządzeń laboratoryjnych) narkotyków i surowców wykorzystywanych do ich nielegalnej syntezy. Stosują je służby powołane do zwalczania przemytu i nielegalnej produkcji narkotyków. Drugi książka poświęcony jest nowoczesnym metodom analizy opia-tów, kannabinoli, kokainy, amfetaminy i metamfetaminy i ich psychoaktywnych analogów strukturalnych w próbkach materiału biologicznego. Omawia on izolację tych związków z materiału biologicznego metodami ekstrakcji w fazie ciekłej i stałej, analizę skriningową metodami immunologicznymi i badania konfirmacyjne przy zastosowaniu metod chromatograficznych
Spis treści:
 • Przedmowa do wydania polskiego
 • Wprowadzenie
 • 1. Szybkie sposoby wykrywania narkotyków i surowców do ich produkcji
 • 2. Ogólne zasady analizy narkotyków w materiale biologicznym
 • 3. sposoby analizy opiatów w materiale biologicznym
 • 4. sposoby analizy kannabinoli w materiale biologicznym
 • 5. sposoby analizy kokainy w materiale biologicznym
 • 6. sposoby analizy amfetaminy i metamfetaminy w materiale biologicznym
 • 7. sposoby analizy podstawionych w pierścieniu pochodnych amfetaminy w materiale biologicznym
 • Piśmiennictwo
 • Lista tabel, lista rycin

Czym jest znaczenie w Słownik na M .