metody badawcze psychologii co to znaczy
Co znaczy Metody badawcze w psychologii?. Co to jest najlepszych podręczników dla studentów.

Czy pomocne?

Metody badawcze w psychologii

Definicja z ang. Research Methods in Psychology, z niem. Forschungsmethoden in Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,560 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.12 kg
Zagadnienia: metody badawcze psychologii
ISBN: ISBN 83-87957-68-2
Opis: Podręcznik "sposoby badawcze w psychologii" to jeden z najlepszych podręczników dla studentów podstawowego kursu psychologii. Za taką opinią przemawiają następujące argumenty: • książka obejmuje cały zakres współczesnej metodologii badań empirycznych - od kwestii technicznych do etycznych, od masowych badań ankietowych do studiów pojedynczego przypadku; • jest napisany w sposób zwięzły i jasny i zawiera sporą liczbę interesujących przykładów, ilustrujących pożytki płynące ze znajomości podstawowych zasad metodologii; • do jego zalet należy także fakt oddzielenia wykładu z metodologii od kwestii technicznych i statystycznych, co sprawia, iż podręcznik jest przejrzysta i zrozumiała. A odbywa się tak dlatego, iż autorzy przyjmują cenną zasadę głoszącą, że to metodologia służy psychologii, a nie na odwrót. W języku polskim nie ma żadnego podręcznika metodologii badań psychologicznych, który łączyłby te wszystkie zalety. Z recenzji Prof. Bogdana Wojciszke Recenzowana robota aż "kipi" od wyników aktualnych badań, które można znaleźć we współczesnych periodykach psychologicznych. Studenci ucząc się statystyki, stykają się z rezultatami najnowszych badań i uzyskują obok informacji metodologicznych także wiadomości merytoryczne. Z recenzji Prof. Tomasza Maruszewskiego
Spis treści:
 • CZĘŚĆ l. ZAGADNIENIA OGÓLNE
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Etyka badań psychologicznych
 • CZĘŚĆ II. Sposoby OPISOWE
 • 3. Obserwacja
 • 4. Badania korelacyjne
 • 5. Nieinwazyjne pomiary zachowania
 • CZĘŚĆ III. Sposoby EKSPERYMENTALNE
 • 6. Plany grup niezależnych
 • 7. Plany z powtarzanymi pomiarami
 • 8. Złożone plany eksperymentalne
 • CZĘŚĆ IV. BADANIA Wykorzystywane
 • 9. Plany badań pojedynczych przypadków
 • 10. Plany quasi-eksperymentalne i ocena programów
 • Załącznik A. Badanie danych i ich interpretacja
 • Załącznik B. Tworzenie kwestionariuszy
 • Załącznik C. Komunikacja w psychologii
 • Bibliografia
 • Indeks rzeczowy
 • Indeks nazwisk
 • Lista rycin i tabel

Czym jest znaczenie w Słownik na M .