metody techniki badań co to znaczy
Co znaczy Metody i techniki badań pedagogicznych?. Co to jest stosowanych metod i technik w.

Czy pomocne?

Metody i techniki badań pedagogicznych

Definicja z ang. Methods and techniques of pedagogical research, z niem. Methoden und Techniken der pädagogischen Forschung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,330 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.58 kg
Zagadnienia: metody techniki badań
ISBN: ISBN 83-7308-542-4
Opis: Niniejsza podręcznik jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej albo mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne wykorzystanie poszczególnych metod i technik badawczych. Publikacja jest adresowana szczególnie do studentów studiów pedagogiki i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podejmujących prace badawcze dotyczące szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej. Może być przydatna również w pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
Spis treści:
  • Wstęp I. Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych II. Obserwacja III. Sposób szacowania (skale ocen) IV. Eksperyment pedagogiczny V. Testy osiągnięć szkolnych VI. Sposób socjometryczna VII. Badanie dokumentów VIII. Sposób sondażu IX. Sposób dialogowa (rozmowa) X. Sposób biograficzna
  • Zakończenie. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na M .