metodyka wychowania co to znaczy
Co znaczy fizycznego i zdrowotnego?. Co to jest fizycznego. Znalazły się w niej także niektóre.

Czy pomocne?

Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego

Definicja z ang. Methodology of physical education and health, z niem. Methodik der Leibeserziehung und Gesundheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: twarda,362 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.77 kg
Zagadnienia: metodyka wychowania
ISBN: ISBN 83-7308-550-5
Opis: Podręcznik jest nowocześnie napisaną metodyką wychowania fizycznego. Znalazły się w niej także niektóre zagadnienia teorii wychowania, teorii wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego. Omówione zagadnienia powiązane są z reformą edukacji w Polsce. Autor podaje także standardy osiągnięć i dwa programy nauczania. Książka podzielony jest na dwie części. W pierwszej Czytelnik znajdzie zagadnienia z teorii wychowania fizycznego, wiadomości na temat współczesnych przemian edukacyjnych, a również rozwoju fizycznego i motorycznego. W drugiej części pracy, dotyczącej procesu dydaktycznego, omówione są zagadnienia powiązane z diagnozowaniem sprawności, programowaniem i planowaniem pracy dydaktycznej, realizacją lekcji wychowania fizycznego i oceną ucznia. Ostatnia część dotyczy również wychowania zdrowotnego w szkole i działaniami z tym związanymi. Kluczowymi adresatami książki są nauczyciele wychowanie fizycznego i zdrowotnego w szkołach, nauczyciele akademiccy, doradcy metodyczni w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, studenci uczelni pedagogicznych i akademii wychowania fizycznego.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I
 • Współczesne przemiany w edukacji szkolnej
 • Niektóre zagadnienia z teorii wychowania fizycznego
 • Stan zdrowia, rozwój fizyczny dzieci i młodzieży i jego uwarunkowania
 • Rozwój fizyczny i motoryczny ucznia
 • Motoryczność ludzka – przejawy i pomiar
 • CZĘŚĆ II
 • Mechanizm wychowania fizycznego
 • Wychowanie fizyczne w warunkach naturalnych (poza salą gimnastyczną
 • Wychowanie zdrowotne w szkole
 • Ćwiczenia śródlekcyjne

Czym jest znaczenie w Słownik na M .