miażdżyca dzieci młodzieży co to znaczy
Co znaczy Miażdżyca u dzieci i młodzieży?. Co to jest czynników ryzyka miażdżycy w poszczególnych.

Czy pomocne?

Miażdżyca u dzieci i młodzieży

Definicja z ang. Atherosclerosis in children and adolescents, z niem. Atherosklerose bei Kindern und Jugendlichen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Cornetis, Wrocław 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,447 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.05 kg
Zagadnienia: miażdżyca dzieci młodzieży
ISBN: ISBN 83-919540-3-X
Opis: Badania Framingham Heart Study wykazały, iż występowanie czynników ryzyka miażdżycy w poszczególnych populacjach dodatnio koreluje z umieralnością wskutek chorób sercowo-naczyniowych. Monografia Miażdżyca u dzieci i młodzieży oddana do rąk Czytelników dotyczy problematyki miażdżycy, choroby podstępnej, przewlekłej i wciąż tajemniczej, ujawniającej się już w początkowym okresie rozwoju dziecka pod postacią nacieczeń tłuszczowych - fatty streaks. Autorami podręcznika są zarówno wybitni Przedstawiciele Nauki o niezaprzeczalnych zasługach w tej dziedzinie wiedzy, jak i lekarze na co dzień zajmujący się dziećmi otyłymi, chorymi na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny, choroby nerek, układowe choroby tkanki łącznej i tym podobne Opracowania dotyczące poszczególnych zagadnień są rezultatem nie tylko podsumowań aktualnego stanu wiedzy, ale również własnego, wieloletniego doświadczenia klinicznego. W monografii przedstawiono najnowsze poglądy na temat wieloczynnikowej patogenezy miażdżycy i szczegółowo omówiono czynniki ryzyka jej wystąpienia. Badania mające na celu zdefiniowanie i ustalenie ich znaczenia w populacji wieku rozwojowego od kilku lat prowadzone są w wielu państwach i pozwalają na śledzenie dynamiki, rozpowszechniania się klasycznych i nowych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i strategiczne planowanie długoletnich badań prewencyjnych, począwszy już od najmłodszych dzieci. W tej monografii podkreślono znaczenie prewencji pierwotnej i wtórnej, gdyż otyłość, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, dotykające coraz częściej dzieci, to jedne z najważniejszych czynników ryzyka obok hiperlipidemii i palenia tytoniu. Sporo miejsca poświęcono również roli insulinooporności w rozwoju miażdżycy i udziału tkanki tłuszczowej - aktywnego organu para- i endokrynnego, zdolnego do syntetyzowania i uwalniania do krążenia różnych cytokin wpływających na wytworzenie niekorzystnego aterogennego profilu. Nie pominięto także wpływu przewlekłych chorób, takich jak schorzenia nerek, układowe choroby tkanki łącznej, zespół policystycznych jajników, jako potencjalnego ryzyka rozwoju miażdżycy. Szczegółowo przedstawiono sposoby nieinwazyjnej oceny zmian miażdżycowych w naczyniach tętniczych u dzieci. Zwrócono przy tym uwagę, iż zasadniczym celem postępowania diagnostyczno-prewencyjno-terapeutycznego w spowalnianiu/zatrzymaniu procesu aterotrombozy u dzieci i młodzieży powinno być monitorowanie zarówno markerów biochemicznych, jak i biofizycznych, odzwierciedlających stan śródbłonka, szczególnie u tych z obciążeniem rodzinnym chorobami układu sercowo-naczyniowego i kumulacją kilku czynników ryzyka. Gdyż miażdżyca rozwija się już od wczesnego dzieciństwa, populacja wieku rozwojowego powinna być objęta priorytetowym programem profilaktycznym, realizującym założenia prozdrowotnego stylu życia. Wszystkim Autorom, reprezentującym większość ośrodków akademickich w Polsce, dziękuję za współpracę. Jestem przekonana, iż Czytelnicy docenią Ich wysiłek. Monografia uzyskała pozytywne recenzje od znanych Autorytetów z tej dziedziny wiedzy. W moim przekonaniu najważniejszym recenzentem będą jednak Czytelnicy. Autor
Spis treści:
  • 1. Rys historyczny 2. Patogeneza miażdżycy 3. Molekularne podłoże patogenezy miażdżycy 4. Rola receptorów zmiatających w patogenezie miażdżycy 5. Tradycyjne czynniki ryzyka miażdżycy 6. Rola otyłości w patogenezie zmian miażdżycowych 7. Nadciśnienie tętnicze a otyłość 8. Układ krzepnięcia krwi i fibrynolizy w samoistnym nadciśnieniu tętniczym -wpływ metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy 9. Leczenie dietetyczne otyłości u dzieci 10. Wpływ diety w wybranych okresach rozwoju dziecka na występowanie zmian miażdżycowych 11. Uwarunkowania genetyczne rodzinnej hipercholesterolemii 12. Leczenie dietetyczne i farmakologiczne dzieci z hipercholesterolemią rodzinną (HR) 13. Zespół metaboliczny u dzieci 14. Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby - specyficzna manifestacja zespołu metabolicznego 15. Rola insulinooporności w rozwoju miażdżycy 16. Adipokiny 17. Nowe czynniki ryzyka i markery miażdżycy 18. Rola trombomoduliny w rozwoju miażdżycy 19. Czynniki wzrostu w rozwoju miażdżycy 20. Metaloproteinazy - mediator zmian makronaczyniowych w cukrzycy i otyłości 21. Lipidy, lipoproteinyiapolipoproteiny u noworodków z wywiadem rodzinnym miażdżycy 22. Rola osi podwzgórze-przysadka-tarczyca w rozwoju miażdżycy 23. Wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów i toczniu trzewnym uogólnionym 24. Przewlekła choroba nerek (PChN) u dzieci a miażdżyca 25. Zespół policystycznych jajników a miażdżyca 26. Sposoby nieinwazyjnej oceny zmian miażdżycowych w naczyniach tętniczych u dzieci 27. Wysiłek fizyczny w leczeniu chorób metabolicznych u dzieci 28. Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego we wczesnych zmianach miażdżycowych miażdżycowych dzieci i młodzieży

Czym jest znaczenie w Słownik na M .