międzynarodowa klasyfikacja co to znaczy
Co znaczy klasyfikacja procedur medycznych?. Co to jest Procedur Medycznych była Międzynarodowa.

Czy pomocne?

Międzynarodowa klasyfikacja procedur medycznych

Definicja z ang. International classification of medical procedures, z niem. Internationale Klassifikation von medizinischen Verfahren.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: praca zbiorowaVesalius, Kraków 2007, wyd. 3
Zagadnienia: międzynarodowa klasyfikacja
ISBN:
Opis: Podstawą obecnego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych była Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, wydana w roku 1995 przez Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius". Klasyfikacja ta była tłumaczeniem Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - Modyfikacji Klinicznej - Rewizji Dziewiątej (ICD-9-CM) wydanej staraniem St. Anthony Publishing Inc. w roku 1992. Najważniejsze zmiany w trzecim wydaniu Klasyfikacji Procedur W trzecim wydaniu Klasyfikacji generalnie założono możliwie pełne tłumaczenie oryginału. W ten sposób dokonano kategorie i nazwy procedur, które zostały wprowadzone przez amerykańskich autorów w okresie od 1992 do 2006 roku. Podstawą trzeciego wydania polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych stał się zatem kolekcja nazw kategorii procedur z ICD-9-CM TABULAR LIST OF PROCEDURES (FY06), publikacji obowiązującej w Stanach Zjednoczonych w roku 2006. Zmiany w stosunku do edycji drugiej Klasyfikacji obejmują zatem: • Dodanie całego Rozdziału 0 Procedury i interwencje gdzie indziej niesklasyfikowane. Z punktu widzenia użytkownika istotne jest aby zwrócić uwagę na możliwość szukania w tym rozdziale brakujących gdzie indziej pozycji. W tej czynności pomocne są odsyłacze umieszczone po sformułowaniu ''Nie obejmuje:''. • Weryfikację i uzupełnienie poszczególnych kategorii z pierwotnego układu edycji drugiej Klasyfikacji, które wynikają ze zmian i rozwoju technologii medycznych w ciągu ostatnich 14 lat. • Przywrócenie punktów 90, 91 opisujących badania mikroskopowe i kilku innych pomniejszych punktów w Rozdziale XVI Klasyfikacji.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .