mierniki zachowań zdrowotnych co to znaczy
Co znaczy Mierniki zachowań zdrowotnych?. Co to jest . Co to jest Mierniki zachowań zdrowotnych.

Czy pomocne?

Mierniki zachowań zdrowotnych

Definicja z ang. Measures of health behaviors, z niem. Maßnahmen von Gesundheitsverhalten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: IGNIS, Warszawa 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka,303 str., Wymiary: 165x235 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: mierniki zachowań zdrowotnych
ISBN: ISBN 83-85724-41-9
Opis:
Spis treści:
 • I. ZACHOWANIA ZDROWOTNE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Podstawowy miernik zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży
 • Zmiany niektórych zachowań zdrowotnych w ciągu 45 lat
 • Ocena asortymentu wybranych produktów w diecie badanych uczniów
 • Śniadanie ucznia jako wykładnik zdrowia i stylu życia
 • Biologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej jako miernik zachowań zdrowotnych uczniów
 • Normy rozwoju fizycznego dzieci Zielonej Góry w wieku 5-14 lat
 • Współzależność między biernym a czynnym wypoczynkiem jako miernik zachowań zdrowotnych
 • Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów WSP w Kielcach
 • Zachowania zdrowotne studentów wychowania fizycznego w Gdańsku
 • Charakterystyka morfologiczna i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej WSP w Zielonej Górze w świetle uwarunkowań społecznych
 • Boczne skrzywienie kręgosłupa u uczniów i możliwości jego leczenia drogą ćwiczeń korekcyjnych
 • Skala postaw jako miernik zachowań zdrowotnych
 • Ocena wpływu absencji chorobowej i negatywnych stanów emocjonalnych na samoocenę stanu zdrowia uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej
 • Problematyka stresu u uczniów szkoły podstawowej
 • Młodzież w sytuacji stresu
 • Stres a zachowania zdrowotne studentów
 • Dojrzewanie biologiczne i inicjacja seksualna u młodzieży łódzkiej
 • Pomiar wiedzy, umiejętności i zachowań zdrowotnych uczniów jako kryterium efektywności programów szkolnej edukacji zdrowotnej (z doświadczeń w realizacji Środowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego w Szkole)
 • II. ZACHOWANIA ZDROWOTNE LUDZI W WIEKU PRODUKCYJNYM
 • Zachowania zdrowotne w teorii i praktyce promocji zdrowia
 • Zachowania zdrowotne osób czynnych zawodowo w świetle analizy czynnikowej
 • Wpływ odżywiania i palenia tytoniu na zachowanie zdrowia marynarzy i rybaków dalekomorskich
 • Wpływ wykształcenia kadr administracji państwowej i samorządowej na zachowania zdrowotne ludności
 • Aktywność fizyczna jako miernik zachowań zdrowotnych, problem pomiaru czy wdrażania?
 • Zachowania zdrowotne pracowników służby zdrowia
 • Badanie wybranych zachowań zdrowotnych pracowników Daewoo Motor Polska
 • Zachowania zdrowotne dorosłych (nauczycieli i rodziców uczniów) a efektywność szkolnych programów edukacji zdrowotnej
 • Pomiar zasobu wiedzy pacjentów hospitalizowanych jako determinant zachowań zdrowotnych
 • zadania zespołu stomatologicznego w kształtowaniu kultury zdrowotnej pacjentów.
 • III. ZACHOWANIA ZDROWOTNE LUDZI W WIEKU POPRODUKCYJNYM
 • Rola socjomedycznych mierników w kompleksowej ocenie stanu zdrowia osób starszych wiekiem
 • Charakterystyka zachowań zdrowotnych ludzi starych w Polsce
 • Psychospołeczne aspekty zdrowotne powiązane z wycofywaniem się z procesu aktywności zawodowej
 • Znaczenie zdrowia dla ludzi starzejących się i starych
 • Zachowania zdrowotne a sprawność ludzi sędziwych
 • Psychospołeczna przypadek ludzi starych w środowisku wiejskim
 • Zachowania osób w dojrzałym i podeszłym wieku z sporym uszkodzeniem nerwu wzrokowego spowodowanym jaskrą
 • Stan odżywiania jako miernik zachowań zdrowotnych osób starszych
 • Opieka stomatologiczna nad pacjentem w podeszłym wieku
 • Żywienie elementem prewencji osteoporozy inwolucyjnej
 • Współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna na rzecz działań w kierunku kształtowania zachowań zdrowotnych

Czym jest znaczenie w Słownik na M .