mineralizacja serca dużych co to znaczy
Co znaczy Mineralizacja serca i dużych naczyń?. Co to jest strukturach układu krążenia obserwują.

Czy pomocne?

Mineralizacja serca i dużych naczyń

Definicja z ang. Mineralization of the heart and large vessels, z niem. Die Mineralisierung des Herzens und der großen Gefäße.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,140 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: mineralizacja serca dużych
ISBN: ISBN 83-87854-06-9
Opis: Kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi w różnych strukturach układu krążenia obserwują zwapnienia, które istotnie wpływają na nasilenie podstawowego schorzenia, a również powodują konieczność wyboru bardziej radykalnych metod operacyjnych na przykład wymiana zastawki serca na protezę zamiast operacji naprawczej), jak także mogą nastręczać szereg trudności technicznych. W książce problem klinicznego znaczenia mineralizacji pojawia się wielokrotnie, a nawet zagadnieniom tym poświęcony jest osobny rozdział. Robota ma przejrzysty i logiczny układ, co ułatwia poruszanie się w specjalistycznych zagadnieniach, które zresztą są wyjaśnione w sposób przystępny i zrozumiały dla niespecjalistów. Podzielona jest na część ogólną, szczegółową i doświadczalną. W części ogólnej autorzy definiują mineralizację i szeroko omawiają jej powstawanie i systemy tworzenia się złogów, począwszy od wstępnej etapy na poziomie molekularnym, aż do widocznej gołym okiem mineralizacji, zarówno nieorganicznej, jak i organicznej. Autorzy omawiają nowoczesne metody badania mineralizacji, obejmujące sposoby diagnostyczne, wykorzystywane w klinice, zwłaszcza radiologiczne, ultrasonografię, tomografię komputerową, pozytronową, rezonans magnetyczny, angiografię klasyczną i subtrakcyjną, jak także sposoby badań wykorzystywane w mineralogii, w tym mikroskopię, zwłaszcza elektronową, i sposoby analiz chemicznych - spektroskopowe, dyfraktometryczne, neutronową analizę aktywacyjną i mikrosondę elektronową. Wykorzystanie tych metod pozwoliło na wnikliwą analizę własnego, bogatego materiału. Wyniki tych badań razem z szerokim omówieniem przedstawiono w części szczegółowej. Autorzy omówili mineralizację osierdzia, zastawek serca, ściany przedsionków i komór, tętnic wieńcowych, aorty i dużych tętnic, guzów serca, jak także wszczepów biologicznych (pomosty wieńcowe, allogeniczne i ksenogeniczne zastawki) i sztucznych. Zaletą pracy jest bogaty materiał ilustracyjny. Na 80 fotografiach czarno-białych i barwnych przedstawiono przykłady mineralizacji począwszy od skali makro na przykład obrazy śródoperacyjne) do mikrofotografii z mikroskopu elektronowego w kilkunastotysięcznym powiększeniu. Uzupełnia je 40 rycin, z których większość, podobnie jak 9 tabel, przedstawia wyniki analiz chemicznych preparatów. Co więcej autorzy dyskutują 161 pozycji piśmiennictwa krajowego i zagranicznego z udziałem własnych prac, które są przeglądem współczesnego stanu wiedzy. Podsumowując, omawiana robota jest cenną pozycja o walorach podręcznika. Należy podkreślić, że dotychczas nie było opracowania tego typu i podręcznik może wypełnić tę lukę. Można ja polecić zarówno lekarzom, zwłaszcza tym, którzy na co dzień stykają się z mineralizacją, mineralogom i przedstawicielom innych specjalności "inżynierskich", jak także wszystkim tym, którzy interesują się biomineralizacją i zamierzają pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. Szczególnym adresatem są studenci odpowiednich specjalności.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .