moklobemid atypowy inhibitor co to znaczy
Co znaczy atypowy inhibitor monoaminooksydazy?. Co to jest . Co to jest inhibitor monoaminooksydazy.

Czy pomocne?

Moklobemid - atypowy inhibitor monoaminooksydazy (RIMA)

Definicja z ang. Moclobemide - atypical monoamine oxidase inhibitor (RIMA), z niem. Moclobemide - atypisch Monoaminoxidase-Hemmer (RIMA).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,223 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: moklobemid atypowy inhibitor
ISBN: ISBN 83-88778-76-5
Opis:
Spis treści:
  • 1. Monoaminooksydaza - rola w organizmie 2. Rola monoaminooksydaz w patogenezie zaburzeń psychicznych 3. Inhibitory monoaminooksydazy - trzy generacje leków 4. Nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (I-MAO pierwsz 5. Porównanie właściwości farmakologicznych moklobemidu z nieselektywnymi inhibitorami MAO 6. Działanie przeciwdepresyjne moklobemidu w farmakologicznycl modelach depresji 7. Działanie przedwiekowe i prokognitywne moklobemidu w wybranych modelach farmakologicznych 8. Farmakokinetyka kliniczna moklobemidu 9. Moklobemid w leczeniu depresji 10. Wykorzystywanie moklobemidu u osób w wieku starszym 11. Wpływ moklobemidu na funkcje poznawcze w depresji 12. Leki przeciwdepresyjne w schizofrenii - uwagi na temat stosowai moklobemidu 13. Moklobemid w zaburzeniach lękowych 14. Wykorzystanie moklobemidu w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży 15. Moklobemid w chorobie Parkinsona 16. Moklobemid w chorobach neurologicznych 17. Wpływ moklobemidu na funkcje seksualne 18. Działania niepożądane moklobemidu 19. Interakcje moklobemidu z innymi lekami 20. Moklobemid - atypowy inhibitor monoaminooksydazy 21. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na M .