molekularne podstawy co to znaczy
Co znaczy podstawy rozrodczości człowieka i?. Co to jest . Co to jest rozrodczości człowieka i.

Czy pomocne?

Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków.

Definicja z ang. Molecular basis of reproduction of humans and other mammals., z niem. Molekulare Basis der Reproduktion von Menschen und anderen Säugetieren..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Termedia, Poznań 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,384 str., Wymiary: 210*295 mm , Waga: 1.06 kg
Zagadnienia: molekularne podstawy
ISBN: ISBN 83-908325-9-3
Opis:
Spis treści:
 • Podstawy biologii komórkowej i molekularnej
 • Podstawy rozwoju embrionalnego człowieka
 • Wprowadzenie do genetyki molekularnej
 • Podstawy odpowiedzi efektorowej układu odpornościowego
 • Niektóre mechanizmy sygnalizacji komórkowej
 • Transgeniczne modele zwierzęce w badaniach nad rozrodem ssaków
 • Modele komórkowe in vitro w badaniach rozrodu
 • Zasady funkcjonowania narządów i komórek rozrodczych
 • Oocyt
 • Macica i jajowód
 • Systemy regulujące plemnlkotwórczą i dokrewną czynność gonady męskiej
 • Aspekt komórkowy regulacji mechanizmów różnicowania się i czynności układu plemnikotwórczego
 • Niektóre zagadnienia z zakresu zróżnicowania ekspresji l funkcji genów w procesie spermatogenezy
 • Regulacja syntezy androgenów w komórkach Leydiga
 • Białko StAR regulatorem steroidogenezy w komórkach Leydiga ssaków
 • Najądrze
 • Plemnik
 • Niektóre aspekty patofizjologii układu rozrodczego
 • Molekularne podstawy interakcji między plemnikiem a komórką jajową
 • Implantacja
 • Molekularne podstawy patologii ciąży. Patofizjologia porodu
 • Molekularne systemy czynności porodowej szyjki i trzonu macicy
 • Okołoporodowa diagnostyka biochemiczna zaburzeń wymiany gazowej u płodu
 • Biochemiczne i biofizyczne systemy śródporodowej wymiany gazowej płodu
 • Niepłodność
 • Współczesne poglądy na etiopatogenezę endometriozy
 • Andropauza
 • Starzenie się gonad mężczyzny
 • Zaburzenia wzwodu
 • Zagrożenia i nowe perspektywy dla rozrodu ssaków
 • Transmisja czynników chorobotwórczych w układzie rozrodczym
 • Czynniki zakaźne przenoszone drogą płciową i wywołujące choroby układu rozrodczego u wybranych gatunków zwierząt użytkowych
 • Wertykalne i okołoporodowe zakażenia patogenami przenoszonymi drogą płciową u ludzi
 • Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności (ART)
 • Klonowanie ssaków
 • Epidemiologia niepłodności - wpływ czynników jatrogennych i cywilizacyjno-środowiskowych na płodność

Czym jest znaczenie w Słownik na M .