monitorowanie stanu co to znaczy
Co znaczy klinicznego i opieki chorych?. Co to jest . Co to jest klinicznego i opieki chorych.

Czy pomocne?

Monitorowanie stanu klinicznego i opieki chorych neurochirurgicznych

Definicja z ang. Clinical monitoring and care of patients with neurosurgical, z niem. Eine klinische Überwachung und Betreuung von Patienten mit neurochirurgischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2002 Oprawa: miękka foliowana,553 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: monitorowanie stanu
ISBN: ISBN 0066-2240
Opis:
Spis treści:
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi jako przedmiot profilaktyki nadciśnienia tętniczego w opinii badanych
 • Ocena audytowa wykonywania formalnych zleceń lekarskich u pacjentów z nowotworem mózgu
 • Jakość opieki w dziedzinie obserwacji symptomów i reakcji pacjentów z nowotworem mózgu
 • Nadzorowanie osób sprawujących opiekę nad pacjentem z nowotworem mózgu w ocenie audytowej
 • Ocena dokumentowania opieki nad chorym z nowotworem mózgu w procesie pielęgnowania i w metodzie tradycyjnej
 • Wykonywanie zabiegów i wykorzystywanie technik pielęgniarskich w opiece nad chorym z nowotworem mózgu
 • Promowanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego chorych z nowotworem mózgu pielęgnowanych sposobem tradycyjną i sposobem procesu pielęgnowania
 • Porównanie poziomu nadzorowania pacjenta z nowotworem mózgu w procesie pielęgnowania i metodzie tradycyjnej
 • Próba ustalenia postępowania lekarsko-pielęgniarskiego w nowej, endoskopowej metodzie leczenia gruczolaków przysadki mózgowej
 • Aktywność fizyczna kobiet w połogu po cięciu cesarskim sposobem
 • Opinie na temat zawodu pielęgniarskiego osób wykonujących ten zawód i niezwiązanych z tym zawodem
 • Ochrona zdrowia populacji ludzi dorosłych w woj. śląskim
 • Leczenie żywieniowa - niezbędny składnik opieki nad chorym w neurochirurgii
 • Opieka neurochirurgiczna nad chorymi z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu na wszystkich etapach leczenia szpitalnego
 • Problemy pielęgnacyjne dziecka z guzem tylnego dołu czaszkowego
 • Urazy kręgosłupa - standard opieki pielęgniarskiej po urazie kręgosłupa
 • Metody regulacji poczęć stosowne poprzez kobiety w wieku prokreacyjnym
 • Ryzyko samobójcze w ostrym epizodzie schizofrenii paranoidalnej
 • Ocena wykonywania formalnych zleceń lekarskich w opiece nad chorymi z dyskopatią lędźwiową
 • Ocena obserwacji symptomów i reakcji chorych z dyskopatią lędźwiową
 • Ocena jakości nadzorowania pacjentów z dyskopatią lędźwiową
 • Nadzorowanie osób sprawujących opiekę nad chorymi z dyskopatią lędźwiową w ocenie audytowej
 • Ocena dokumentowania opieki nad chorymi z dyskopatią lędźwiową
 • Wykonywanie zabiegów i wykorzystywanie technik pielęgniarskich u chorych z dyskopatią lędźwiową - w ocenie audytowej
 • Promowanie zdrowia fizycznego i emocjonalnego pacjentów z dyskopatią lędźwiową
 • Jakość opieki pielęgniarskiej w procesie pielęgnowania chorych z dyskopatią lędźwiową
 • Sposób retrospektywnej oceny jakości opieki pielęgniarskiej - Audyt Pielęgniarski
 • Opieka pooperacyjna nad pacjentami z chorobą Parkinsona
 • Wiedza o chorobie i zachowaniach prozdrowotnych pośród chorych leczonych operacyjnie wskutek dyskopatii w oddziale neurochirurgii
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej poprzez pielęgniarki kliniki neurochirurgii wobec chorych z dyskopatią
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej poprzez pielęgniarki kliniki otolaryngologii wobec chorych po laryngektomii
 • Ocena jakości pooperacyjnej opieki neurochirurgicznej
 • Odżywianie kobiet w połogu po cięciu cesarskim
 • Neuropsychologiczne następstwa przyjmowania ekstazy (MDMA)
 • Opieka nad chorymi z guzami pnia mózgu
 • Rola średniego personelu medycznego w realizacji radiochirurgii stereotaktycznej
 • Porównawcza ocena jakości życia pacjentów przewlekle hemodializowanych w dwóch odległych regionach Polski
 • Diagnoza afazji i wskazania terapeutyczne na przykładzie pacjenta po udarze mózgu - badanie jednego przypadku
 • Płód jako dawca: etyczne granice transplantacji w neurochirurgii
 • Zakres zadań opiekuńczych i edukacyjnych pielęgniarki wobec chorych z rakiem płuc po operacjach torakochirurgicznych
 • Nawyki higieniczne dzieci przebywających na leczeniu sanatoryjnym
 • Składniki mineralne w żywieniu a zdrowie kobiety
 • wykorzystywanie niefarmakologicznych metod leczenia pośród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Znajomość niefarmakologicznych metod leczenia pośród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Zachowanie się wybranych parametrów stanu ogólnego w przebiegu połogu po cięciu cesarskim
 • Stres a zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek operacyjnych
 • Funkcjonowanie interpersonalne osób chorych na stwardnienie rozsiane
 • Akredytacja w opinii pielęgniarek
 • Ocena stanu klinicznego i wydolności w dziedzinie samoopieki chorych z nowotworami mózgu
 • Wiedza społeczeństwa na temat udarów mózgu
 • Pielęgnowanie pacjenta po krwotoku podpajęczynówkowym leczonym operacyjnie
 • Ocena jakości opieki pośród pacjentów neurochirurgicznych
 • Komunikacja interpersonalna jako forma oddziaływania na osoby hospitalizowane
 • Monitorowanie w oddziałach intensywnej terapii - rola pielęgniarki
 • Bóle kręgosłupa jako problem społeczny
 • Jakość życia osób po udarze mózgu
 • Problemy psychologiczne w pielęgnowaniu osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Profilaktyka odleżyn u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • Poczucie koherencji (SOC) a postawy rodzicielskie w percepcji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Poczucie koherencji (SOC) a czynniki osobowościowe u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Poczucie koherencji (SOC) u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi
 • Zapobieganie powikłaniom ogólnoustrojowym u chorych we wczesnej fazie po urazie wielonarządowym
 • Standaryzacja działań edukacyjnych pielęgniarek a skuteczność edukacji zdrowotnej
 • Opieka pooperacyjna nad chorym z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka śródczaszkowego
 • Niektóre przedmioty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem neurochirurgicznym
 • Monitorowanie stanu neuropsychologicznego chorych neurochirurgicznych
 • Niektóre aspekty jakości życia rodzin dzieci z przewlekłą dysfunkcją układu nerwowego
 • Znaczenie karmienia naturalnego dla niemowląt chorych i niepełnosprawnych
 • Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia
 • Znajomość zasad żywienia w cukrzycy pośród chorych na cukrzycę
 • Skuteczność edukacji zdrowotnej realizowanej poprzez pielęgniarki kliniki kardiologii wobec chorych z chorobą niedokrwienną serca
 • Znajomość zasad pomiaru ciśnienia tętniczego krwi pośród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • Znaczenie współczesnego monitoringu dla pomniejszenia skutków tak zwany urazu wtórnego
 • Zmiany ustosunkowali interpersonalnych pielęgniarek psychiatrycznych jako sukces treningu empatii
 • Optymizacja szkolenia pielęgniarek ogólnej praktyki w dziedzinie neurochirurgii na Litwie
 • Przygotowanie do samoopieki pacjentów z neurogennym nietrzymaniem moczu
 • Intensywna opieka pooperacyjna chorych neurochirurgicznych - doświadczenia swoje
 • Reakcje pacjentów psychiatrycznych na wywiady ze studentami. Omówienie wyników badania ankietowego przeprowadzonego pośród pacjentów oceniających własne odczucia po wywiadach z ćwiczącymi studentami
 • Mechanizm twórczy w aspektach terapeutycznych
 • Historia definicje duszy

Czym jest znaczenie w Słownik na M .