możesz pomóc poradnik rodzin co to znaczy
Co znaczy poradnik dla rodzin pacjentów chorych?. Co to jest na chorobę psychiczną, czujemy się.

Czy pomocne?

Możesz pomóc - poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe

Definicja z ang. You can help - a guide for families of patients with schizophrenia and schizotypal, z niem. Sie können helfen - eine Führung für Familien von Patienten mit Schizophrenie und schizotype.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,169 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: możesz pomóc poradnik rodzin
ISBN: ISBN 83-233-1961-8
Opis: Jeśli ktoś bliski, nasz krewny albo przyjaciel, zachoruje na chorobę psychiczną, czujemy się całkiem bezradni. Może się nawet wydawać, iż ta bliska przed zachorowaniem osoba znalazła się nagle w zupełnie innym świecie, do którego my nie mamy dostępu... Nie jesteśmy jednak ze swym nieszczęściem sami, podobnie jak i nasz chory nie pozostanie sam ze własną chorobą... Właśnie ten poradnik - napisany poprzez psychiatrów i psychologa zajmujących się na co dzień leczeniem chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe - może nam pomóc w przezwyciężeniu szoku związanego z samym faktem zachorowania osoby nam bliskiej. Pomoże nam również zrozumieć świat chorego, a nawet nauczy, w jaki sposób trzeba prowadzić z chorym rozmowy, żeby nie tracić z nim kontaktu emocjonalnego, a równocześnie wpływać korzystnie na jego zdrowienie. Najlepsze wyniki leczenia choroby psychicznej osiąga się tam, gdzie na efekt terapii pracują zgodnie: psychiatra, psycholog i pacjent i jego rodzina.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Rozdział I. Wiadomości TEORETYCZNE 1. Co tj. psychoza? 2. Symptomy 3. Występowanie i przebieg chorób psychicznych 4. Powody zachorowania 5. Leczenie biologiczne 6. Formy psychoterapii i rehabilitacji 7. Rola rodziny w terapii i rehabilitacji pacjenta 8. Podsumowanie
 • Rozdział II. LECZENIE PACJENTA Z PERSPEKTYWY RODZINY 1. Uwagi wstępne 2. Oddział stacjonarny 3. Oddział dzienny 4. Po wypisie z oddziału 5. Problemy i zadania rodziny
 • Rozdział III. GDY Symptomy CHOROBOWE NIE USTĘPUJĄ 1. Cele rehabilitacji 2. Podstawowe zasady rehabilitacji 3. Formy rehabilitacji 4. Kluby i stowarzyszenia rodzin 5. Problemy i zadania rodziny
 • Rozdział IV. Porady I WSKAZÓWKI 1. Postępowanie medyczne 2. Problemy emocjonalne w rodzinie 3. Rozumienie - porozumienie - postępowanie 4. Choroba a małżeństwo 5. Społeczne skutki choroby 6. Porady ogólne
 • Rozdział V. Z PERSPEKTYWY PACJENTA Tamara M.: Zdrowienie nie polega na zapominaniu Marek Z.: Świat pełen symboli był ważniejszy niż rzeczywisty Dariusz R.: Leczenie opierała się na życzliwości i zrozumieniu Iwona T.: Zaczęłam się angażować w terapię
 • Rozdział VI. PROBLEM STYGMATYZACJI SPOŁECZNEJ Program ''Schizofrenia - otwórzcie drzwi'' Dziesięć tez o schizofrenii
 • Rozdział VII. PRAWNE ASPEKTY LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 2. Badanie psychiatryczne 3. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 4. Leczenie na oddziale psychiatrycznym
 • Zakończenie
 • Słowniczek terminów psychiatrycznych
 • Wskazówki bibliograficzne
 • Spis stowarzyszeń zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA i grup samopomocy

Czym jest znaczenie w Słownik na M .