mózgowe porażenie dziecięce co to znaczy
Co znaczy dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego?. Co to jest dziecka, porusza szczególnie rodziców.

Czy pomocne?

Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego

Definicja z ang. Cerebral palsy. The experience of the three-year rehabilitation program, z niem. Zerebralparese. Die Erfahrung der Drei-Jahres-Rehabilitationsprogramm.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Wrocław, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka,285 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: mózgowe porażenie dziecięce
ISBN: ISBN 83-89156-46-6
Opis: Mózgowe porażenie dziecięce (mpd), jak każda choroba dziecka, porusza szczególnie rodziców. Ich reakcje i stan pogłębia bardzo mała nadzieja na odmianę losu pociechy, poprawienie stanu jej zdrowia, przystosowanie do codziennego życia. Czasami tej nadziei wręcz nie ma. Tak jak w razie wielu innych chorób, tak i w mpd medycyna dokłada wszelkich starań, aby wniknąć w istotę zjawiska i znaleźć środki pozwalające mu się przeciwstawić. Przedstawione w tej monografii rozważania, sposoby lecznicze i badania kontrolne i ich wyniki są przyczynkiem pogłębienia tego wielkiego problemu, jakim jest omawiane tu schorzenie. Może pomogą także rodzicom małych pacjentów odnaleźć drogę do uzyskania choćby niewielkiej poprawy zdrowia ich dzieci, tak aby dać im szansę uczestniczenia w życiu w rodzinie i społeczeństwie. W monografii zawarto opis postępowania fizjoterapeutycznego i obserwacji psychospołecznych, somatycznych, motorycznych i biomechanicznych, na których tle zinterpretowano pod kątem neurologicznym wyniki trzyletniego wielokompleksowego programu usprawniania dzieci z mpd. Specjalny akcent został tu położony na dokładne omówienie postępowania fizjoterapeutycznego, jest to rodzaju ćwiczeń, ich formy, liczby i czasu trwania. Specyfiką programu zajęć indywidualnych było wprowadzenie ćwiczeń na aktywnym siodle BABS. Zostało ono wprawdzie zaprojektowane jako uzupełnienie hipoterapii, rekomendowanej w rehabilitacji dzieci z mpd, lecz gdyż w ośrodku, gdzie realizowany był projekt, prowadzenie zajęć z udziałem koni jest ze względów organizacyjnych i ekonomicznych niemożliwe, postanowiono w ten sposób zastąpić żywe zwierzę. Ćwiczenia z zastosowaniem ruchomego siodła, a więc rytmicznie i specyficznie poruszającego się podłoża, pozwoliły zwiększyć efektywność i atrakcyjności zajęć. Podręcznik jest owocem pracy dziewięcioosobowego zespołu składającego się ze specjalistów różnych dziedzin - pracowników Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii ''Celestyn'' w Mikoszowie, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. W części teoretycznej przedstawiono dokładne wiadomości na temat etiologii i przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, rozwoju psychomotorycznego dzieci dotkniętych tą chorobą i metod ich usprawniania. W części empirycznej znalazły się rozdziały opisujące sposób realizacji programu i badanie wyników badań poszczególnych dzieci. Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu Komitetu Badań Naukowych
Spis treści:
  • Od redaktorów 1. Medyczne aspekty mózgowego porażenia dziecięcego 2. Przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym 3. Rozwój morfofunkcjonalny dziecka 4. Chód 5. Postępowanie usprawniające dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 6. Rozpoznanie neurologiczne i kwalifikowanie dzieci do programu 7. Zajęcia kinezyterapeutyczne i ewidencja czasu i liczby sesji zabiegowych 8. Sposoby badań okresowych 9. Wyniki trzyletnich badań i ich interpretacja 10. Podsumowanie wyników badań 11. Podsumowanie programu i wnioski

Czym jest znaczenie w Słownik na M .