podręcznik geriatrii co to znaczy
Co znaczy MSD Podręcznik geriatrii?. Co to jest . Co to jest MSD Podręcznik geriatrii definicja.

Czy pomocne?

MSD Podręcznik geriatrii

Definicja z ang. MSD Manual of Geriatrics, z niem. MSD Manual of Geriatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: , Oprawa: twarda,1608 str., Wymiary: 140 x 200 mm , Waga: 1.30 kgISBN 83-85842-93-4
Zagadnienia: podręcznik geriatrii
ISBN: Tłumaczenie następnej po "MSD Manual. Podręcznik diagnostyki i terapii", książki wydanej w USA w celach niekomercyjnych przez firmę farmaceutyczną Merck & Co. Jest ona najobszerniejszym na rynku polskim kompendium wiedzy z dziedziny geriatrii. W pięciu dużych działach przedstawiono szczegółowo wiadomości dotyczące procesu starzenia się i zmian zachodzących w organizmie osoby starszej, omówiono najczęstsze choroby i zespoły chorobowe oraz specyfikę ich leczenia, a także psychologiczne, socjalne i prawne aspekty terapii geriatrycznej.
Opis:
Spis treści:
 • I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Odżywianie
 • 3. Zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • 4. Postępowanie w stanach nagłych
 • 5. Hipertermia i przypadkowa hipotermia
 • 6. Omdlenie
 • 7. Upadki i zaburzenia chodu
 • 8. Złamania
 • 9. Ostre zaburzenia świadomości
 • 10. Zaburzenia zachowania
 • 11. Zaburzenia snu
 • 12. Ból
 • 13. Nowotwory u osób w wieku podeszłym
 • 14. Odleżyny
 • 15. Nietrzymanie moczu
 • II. SPECYFIKA POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM W PODESZŁYM WIEKU:
 • 16. Wywiad i badanie przedmiotowe
 • 17. Kompleksowa ocena geriatryczna
 • 18. Ustalanie celów leczenia: zagadnienia jakości życia
 • 19. Opieka nad chorym umierającym
 • 20. Strategie prewencji
 • 21. Farmakologia kliniczna
 • 22. Rola farmaceuty
 • 23. Pielęgniarstwo geriatryczne
 • 24. Domy opieki i inne ośrodki opieki długoterminowej
 • 25. Domowa opieka zdrowotna
 • 26. Leczenie szpitalne
 • 27. Leczenie chirurgiczne: ocena przedoperacyjna, postępowanie śród- i pooperacyjne
 • 28. Problemy znieczulenia u osób w podeszłym wieku
 • 29. Rehabilitacja
 • 30. Leczenie zajęciowa
 • 31 . Ćwiczenia wysiłkowe
 • III. UKŁADY NARZĄDÓW:
 • Wstęp: 32. Mechanizmy starzenia się
 • Układ krążenia: Typowe zmiany powiązane z procesem starzenia się 34. Ocena diagnostyczna 35. Nadciśnienie 36. Hipotonia 37. Choroba wieńcowa 38. Zastawkowe wady serca 39. Zakaźne zapalenie wsierdzia 40. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa 41. Niewydolność serca i kardiomiopatie 42. Choroby naczyń obwodowych 43. Tętniaki 44. Chirurgia serca i naczyń i przezskórna angioplastyka
 • Układ oddechowy: 45. Wpływ wieku na płuca 46. Zapalenie płuc i gruźlica 47. Grypa 48. Przewlekła obturacyjna choroba płuc 49. Zatorowość płucna 50. Rak płuca
 • Układ pokarmowy: 51 . Konsekwencje starzenia się a układ pokarmowy 52. Schorzenia jamy ustnej i zębów 53. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego 54. Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego 55. Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego 56. Zaparcie 57. Biegunka 58. Zespoły złego wchłaniania 59. Wątroba u osób starszych 60. Nowotwory przewodu pokarmowego 61. Endoskopia przewodu pokarmowego 62. Chirurgia przewodu pokarmowego
 • Układ moczowo-płciowy i rodny: 63. Zmiany w nerkach i zaburzenia ich czynności 64. Choroby dolnego odcinka układu moczowo-płciowego: pęcherz moczowy, gruczoł krokowy i jądra 65. Zakażenia układu moczowego 66. Choroby żeńskich narządów moczowo-płciowych 67. Rak sutka 68. Życie płciowe 69. Hipogonadyzm męski i impotencja
 • Układ krwiotwórczy: 70. Zmiany hematologiczne powiązane z wiekiem 71. Niedokrwistości 72. Choroby nowotworowe i mieloproliferacyjne
 • Układ kostno-mięśniowy: 73. Choroby metaboliczne kości 74. Zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe (tętnicy skroniowej) i polimialgia reumatyczna 75. Choroby układu kostno-stawowego 76. Choroby mięśni 77. Choroby stóp
 • Układ endokrynny i metabolizm: 78. Zmiany endokrynne i metaboliczne powiązane z wiekiem 79. Tarczyca - fizjologia i choroby 80. Cukrzyca i inne zaburzenia metabolizmu węglowodanów 81. Zaburzenia lipoproteinowe 82. Zaburzenia gospodarki mineralnej 83. Menopauza i hormonalna leczenie zastępcza
 • Choroby zakaźne: 84. Naturalne zmiany odporności organizmu powiązane z wiekiem 85. Szczepionki i uodparnianie 86. Preparaty wykorzystywane w leczeniu zakażeń 87. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności
 • Układ nerwowy: 88. Mechanizm starzenia się a układ nerwowy 89. Badanie wyższych funkcji układu nerwowego 90. Zaburzenia funkcji poznawczych: Majaczenie i otępienie 91. Choroby naczyniowe mózgu 92. Zapalenie opon 93. Zaburzenia ruchowe
 • Zaburzenia psychiczne: 94. Mechanizm starzenia się a zaburzenia psychiczne 95. Depresja 96. Zaburzenia lękowe 97. Hipochondria 98. Schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii 99. Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu 100. Geriatryczne konsultacje Psychiatryczne
 • Skóra i jej przydatki: 101. Zmiany w obrębie skóry i choroby skóry
 • Narząd wzroku: 102. Choroby oczu
 • Uszy, nos i gardło: 103. Choroby uszu 104. Choroby nosa i gardła
 • IV. Ważne PROBLEMY W GERIATRII:
 • 105. Epidemiologia i demografia
 • 106. Perspektywy w skali poszczególnych krajów
 • 107. Życie w samotności
 • 108. Zagadnienia prawne
 • 109. Zagadnienia etyczne
 • 110. Zagadnienia społeczne
 • 111. Przemoc w stosunku do osób w podeszłym wieku i ich zaniedbanie i stosowanie
 • 112. Kierowcy w starszym wieku
 • V. ZAŁĄCZNIKI:
 • 113. Wartości laboratoryjne
 • 114. Ubezpieczenie zdrowotne w stanach zjednoczonych ameryki
 • Bonus: Wskazówki dotyczące przepisywania leków o wysokim ryzyku

Czym jest znaczenie w Słownik na M .