mulaże dermatologiczne atlas co to znaczy
Co znaczy dermatologiczne - atlas kolekcji?. Co to jest Klinikę Dermatologii, Wenerologii i.

Czy pomocne?

Mulaże dermatologiczne - atlas kolekcji wrocławskiej

Definicja z ang. Mulaz dermatology - atlas collection of Wroclaw, z niem. Mulaz Dermatologie - Atlas Sammlung von Breslau.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Cornetis, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,108 str., Wymiary: 205 x 205 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: mulaże dermatologiczne atlas
ISBN: ISBN 83-919540-2-1
Opis: Zbiór mulaży zgromadzonych we Wrocławiu wyróżnia Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM pośród tego typu placówek w Polsce, Mulaże były gromadzone we Wrocławiu (Breslau) od lat 90, XIX wieku do 1937 roku. Przez ostatnie 60 lat były one stosowane jako pomoc w nauczaniu dermatologii następnych roczników studentów, niemniej, jako zbiór, nie były przedmiotem studiów. Prawdopodobnie zaraz po wojnie spisano stan zbioru, nadając eksponatom następne, nowe numery, które umieszczono na froncie mulaży. Na tej podstawie można przyjąć, ze w ostatnich latach kolekcja nie poniósł poważniejszych strat - zginęło jedynie kilka eksponatów, a dwa uległy zniszczeniu. Od lat 90, ubiegłego wieku fotografie mulaży umieszczano na okładkach publikacji książkowych wrocławskich autorów, a w ostatnich latach ukazało się kilka publikacji z zakresu dermatologii i mikologii odnoszących się do zbiorów wrocławskich mulaży. Należy podkreślić, iż pierwszymi osobami zainteresowanymi po 1945 roku dziejami kolekcji byli profesorowie z Drezna: Albrecht Scholz i Gunther Sebastian, którzy zaprosili do współpracy ówczesnego kierownika kliniki wrocławskiej – prof. dr hab. Feliksa Wąsika, Jednym z zainteresowań prof. Feliksa Wąsika była historia i rozwój dermatologii, dlatego owocem ich pracy były artykuły nawiązujące do Historii kliniki wrocławskiej. Autorzy niniejszego atlasu postanowili skatalogować kolekcja dokonać analizy jego zasobów, co ostatecznie umożliwiło wydanie atlasu. Mamy nadzieję, iż zawarte w nim informacje, a przede wszystkim ryciny okażą się użyteczne w codziennej pracy lekarskiej, m, m, dzięki obrazom klinicznym sporadycznie występujących chorób, jak także przyczynią się do poznania wydarzeń związanych z rozwojem dermatologii. Zamierzeniem naszym było stworzenie opracowania dla lekarza praktyka i lekarza humanisty.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na M .