narzędzie znak rozwoju co to znaczy
Co znaczy Narzędzie i znak w rozwoju dziecka?. Co to jest Wygotskiego. Autor przedstawia w niej.

Czy pomocne?

Narzędzie i znak w rozwoju dziecka

Definicja z ang. Tool and sign in child development, z niem. Werkzeug und Zeichen in der Entwicklung des Kindes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania:Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,107 str., Wymiary: 140 x 205 mm , Waga: 0.15 kg
Zagadnienia:narzędzie znak rozwoju
ISBN:ISBN 83-01-14599-4
Opis:Jedna z w najwyższym stopniu znaczących publikacji Lwa Wygotskiego. Autor przedstawia w niej kluczowe założenia swojej teorii. Omawia rolę i znaczenie środków (narzędzi) i znaków (w szczególności mowy) w rozwoju wyższych czynności psychicznych. Nie ogranicza się tylko do analizy teoretycznej, lecz prezentuje również własne badania eksperymentalne, które w przekonujący sposób pokazują, jak kształtują się mechanizmy psychiczne dziecka, jaką rolę spełniają znaki i jak tworzą się układy funkcjonalne, które umożliwiają człowiekowi reagowanie na złożone wpływ otoczenia. Popularność koncepcji L. S. Wygotskiego nieprawdopodobnie wzrasta. Stała się ona źródłem następnych niezmiernie interesujących inspiracji teoretycznych i metodologicznych, raczej dzięki (1) olbrzymiemu zasięgowi, obejmuje gdyż wszystkie najważniejsze dla rozwoju człowieka sfery zjawisk; (2) kompletności, ponieważ formułuje zarówno najogólniejsze prawa rozwoju i rozpadu wyższych funkcji psychicznych, jak i dokonuje szczegółowych analiz poszczególnych zjawisk i systemów ich przekształceń w toku rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania; (3) dynamiczności, spójności wewnętrznej i ujęciu systemowemu, a jednocześnie niezwykłej otwartości. [... I nadal, po upływie tylu lat to jest dzieło żywe, inspirujące, wskazujące ciekawe tropy następnym zespołom badaczy. Zwyczajnie fascynujące, lecz moją i nie tylko moją fascynację zrozumieć można dopiero po przestudiowaniu kilkunastu stron oryginału. (z Przedmowy prof. Anny Brzezińskiej)
Spis treści:
  • Przedmowa
  • I. PROBLEM INTELIGENCJI PRAKTYCZNEJ W PSYCHOLOGII ZWIERZĄT I W PSYCHOLOGII DZIECKA 1. Uwagi ogólne 2. Badania nad inteligencją praktyczną dziecka
  • II. FUNKCJA MOWY W POSŁUGIWANIU SIĘ NARZĘDZIAMI 1. Problem inteligencji praktycznej i werbalnej 2. Mowa i działanie praktyczne w zachowaniu dziecka 3. Rozwój wyższych form praktycznego działania u dziecka 4. Droga rozwoju psychicznego dziecka w świetle faktów 5. Funkcja mowy uspołecznionej i egocentrycznej 6. Zmiana funkcji mowy w działalności praktycznej
  • III. FUNKCJA ZNAKÓW W ROZWOJU Mechanizmów PSYCHICZNYCH 1. Rozwój wyższych form postrzegania 2. Rozpad pierwotnej jedności funkcji sensomotorycznych 3. Przebudowa uwagi i pamięci 4. Struktura dowolna wyższych funkcji psychicznych
  • IV. OPERACJE ZNAKOWE I ORGANIZACJA Mechanizmów PSYCHICZNYCH 1. Problem znaków w kształtowaniu wyższych funkcji psychicznych 2. Społeczne pochodzenie wyższych funkcji psychicznych 3. Podstawowe prawidłowości rozwoju wyższych funkcji psychicznych 4. Badanie operacji znakowych u dziecka 5. Struktura operacji znakowych 6. Badanie rozwojowa operacji znakowych 7. Dalszy rozwój operacji znakowych
  • V. Sposoby BADANIA WYŻSZYCH FUNKCJI PSYCHICZNYCH
  • VI. WNIOSKI 1. Problemy mechanizmów funkcjonalnych 2. Mechanizmy instrumentalne w zachowaniu zwierząt i człowieka 3. Wyraz i działanie Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na N .