neuropsychologiczne co to znaczy
Co znaczy konsekwencje urazów głowy - jakość?. Co to jest profesjonalnej pomocy pacjentom po.

Czy pomocne?

Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy - jakość życia pacjentów

Definicja z ang. Neuropsychological consequences of head injuries - the quality of life of patients, z niem. Neuropsychologische Folgen von Kopfverletzungen - die Lebensqualität der Patienten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,242 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: neuropsychologiczne
ISBN: ISBN 83-227-2168-4
Opis: Naszą publikację kierujemy do osób udzielających profesjonalnej pomocy pacjentom po urazach głowy i uszkodzeniach mózgu i do studentów specjalizujących się w psychologii klinicznej, neuropsychologii i logopedii, jak także do samych pacjentów i ich rodzin. Autorzy poszczególnych rozdziałów, wysokiej klasy specjaliści z dziedziny neuropsychologii klinicznej, starają się przybliżyć Czytelnikowi współczesny stan wiedzy neuropsychologicznej na temat istoty urazów mózgu i ich psychologicznych następstw i podzielone są z Nim swoim bogatym doświadczeniem klinicznym z pracy z pacjentami, którzy doznali urazu głowy i z tego powodu cierpią na różnego rodzaju zaburzenia funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych, co istotnie obniża jakość ich życia.
Spis treści:
 • Część I
 • 1. Zaburzenia językowe po urazach czaszkowo-mózgowych
 • 2. Płaty czołowe a regulacja zachowania
 • 3. 'Ścięcie aksonalne' - następstwa zamkniętych urazów czaszkowo-mózgowych u osób z długotrwałą utratą
 • 4. Zaburzenia neurobehawioralne a jakość życia pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych
 • 5. Zespół stresu pourazowego u osób po rozległym urazie mózgu
 • 6. Zaburzenia porozumiewania się u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych
 • 7. Wpływ powtarzających się urazów czaszkowo-mózgowych na sprawność pamięci
 • 8. Uraz dziecka, uraz rodziny - czynniki sprzyjające utrwaleniu objawów pourazowego zespołu czołowego u dzieci
 • 9. Neuropsychologiczna rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami poznawczymi wynikającymi z pourazowej patologii mózgu
 • 10. Problemy prawne osób po urazach głowy
 • Część II
 • 11. Kobieta, która nie zauważyła, iż przestała widzieć - anozognozja u osoby z uszkodzeniami czołowymi mózgu
 • 12. Zaburzenia pamięci u pacjentów z uszkodzeniami głębokich struktur mózgu - opis diagnozy neuropsychologicznej i terapii długoterminowej
 • 13. Mamo, przeczytam ci, co napisałam' - dynamika zaburzeń w czytaniu i pisaniu u dziewczynki po urazie czaszkowo-mózgowym
 • 14. Moje życie przed i po... - konsekwencje urazów głowy w świetle psychologii osobowej i środowiskowej, czyli nasze bycie razem
 • 15. Różne aspekty poprawy stanu psychicznego pacjentów po urazach głowy
 • 16. Zmiany w jakości życia pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym
 • 17. Stan opieki logopedycznej w leczeniu chorych z afazją - rzeczywistość i perspektywy
 • Indeks wybranych nazwisk
 • Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na N .