notatki lekcji biologia co to znaczy
Co znaczy BIOLOGIA anatomia i fizjologia?. Co to jest zawierają nieścisłości, a nawet błędy.

Czy pomocne?

NOTATKI Z LEKCJI - BIOLOGIA anatomia i fizjologia człowieka część 1-2

Definicja z ang. NOTES WITH LESSONS - BIOLOGY anatomy and physiology of the human part 1-2, z niem. NOTES mit Unterricht - Biologie Anatomie und Physiologie des menschlichen Teil 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania:Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka,532 str., Wymiary: 155 x 225 mm , Waga: 0.59 kg
Zagadnienia:notatki lekcji biologia
ISBN:ISBN 83-7267-156-7
Opis:Notatki w szkolnych zeszytach często budzą sporo zastrzeżeń, zawierają nieścisłości, a nawet błędy merytoryczne, gdyż uczniowie biorący aktywny udział w lekcji nie nadążają z zapisywaniem treści podawanych przez nauczyciela. Dyktowanie z kolei zabiera okres potrzebny do pełnej realizacji programu. Następna pozycja z serii ''Notatki z lekcji...'' zatytułowana ''Anatomia i fizjologia człowieka'' została ze względu na rozmiar materiału podzielona na dwie części. Pomyślano je tak, aby mogły zastąpić część zeszytu. Każdy temat przedstawiono w formie konspektu, składającego się z punktów i podpunktów, zawierających te wiadomości, które uczeń powinien zapamiętać z lekcji. Układ książki odpowiada kolejności omawiania poszczególnych problemów przez większość nauczycieli. Młodzież lubi robić notatki na luźnych kartkach i spinać je w segregatorze, dlatego każdy temat opracowano oddzielnie, rozpoczynając go od nowej kartki. Proponujemy, aby rozrywać kartki i w razie potrzeby dopinać czyste, na których można robić własne notatki, a również zadania i ćwiczenia polecone przez nauczyciela. Dzięki takiemu układowi graficznemu Notatek... uczeń szybko zorientuje się, czy zapisał wszystkie informacje - jeśli stwierdzi braki, będzie je mógł uzupełnić, korzystając z podręcznika bądź z innych źródeł. Pozycja ta nie jest ani podręcznikiem, ani zeszytem ćwiczeniowym, choć zawiera elementy jednego i drugiego. Uczeń znajdzie tu zarówno informacje podstawowe, jak i nadobowiązkowe - poszerzające jego wiedzę. ''Notatki...'' zawierają ciekawostki tematyczne powiązane z omawianymi zagadnieniami, pozwalające spojrzeć inaczej, z przymrużeniem oka, na wiedzę zdobywaną w szkole. Mamy nadzieję, iż skrypt ten ułatwi Warn zapamiętanie, utrwalanie i powtarzanie materiału z biologii.
Spis treści:
 • TOM I
 • Wstęp
 • Powłoka ciała
 • Budowa skóry i rola jej elementów
 • Funkcja wydzielnicza skóry
 • Choroby skóry
 • Układ szkieletowy
 • Połączenia kości
 • Schorzenia i uszkodzenia kośćca
 • Układ mięśniowy
 • Metabolizm mięśni szkieletowych
 • Układ pokarmowy
 • Charakterystyka odcinków przewodu pokarmowego
 • Gruczoły układu pokarmowego
 • Ruchowa czynność przewodu pokarmowego
 • Przemiany metaboliczne węglowodanów
 • Przemiany metaboliczne lipidów
 • Przemiany metaboliczne białek
 • Wchłanianie składników pokarmowych
 • Witaminy
 • Głód i marzenie
 • Przemiana materii w głodzie
 • Wymioty
 • Choroby układu pokarmowego
 • Układ oddechowy
 • System wentylacji płuc
 • Pojemność płuc
 • System wymiany gazowej i transport gazów oddechowych
 • Regulacja oddychania
 • Wydawanie i artykułowanie dźwięków
 • Oddychanie w zmienionych warunkach
 • Zmodyfikowane ruchy oddechowe
 • Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego
 • Układ krwionośny
 • Krew jako tkanka
 • Tworzenie komórkowych składników krwi - hemopoeza
 • Budowa i właściwości hemoglobiny
 • Układy buforowe krwi
 • Krzepnięcie krwi
 • Diagnostyka laboratoryjna krwi
 • Naczynia krwionośne
 • Regulacja krążenia krwi w naczyniach
 • Krążenie ustrojowe
 • Płodowe krążenie krwi
 • Budowa i właściwości serca
 • Cykliczność pracy serca
 • Biologiczne właściwości mięśnia sercowego
 • Wyrzut serca
 • Automatyzm serca
 • Regulacja pracy serca
 • Elektrokardiografia (EKG)
 • Choroby układu krwionośnego
 • Układ limfatyczny (chłonny) TOM II
 • Reakcje obronne ustroju
 • Rodzaje i systemy odporności
 • Odpowiedź immunologiczna na specyficzne zagrożenia - nowotwór, przeszczep
 • Przebieg swoistej odpowiedzi immunologicznej
 • Wybrane zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
 • Układ wydalniczy (moczowy)
 • Tworzenie moczu
 • Skład i właściwości moczu
 • Składniki azotowe moczu
 • Regulacja czynności nerek
 • Nerka jako gruczoł wewnątrzwydzielniczy
 • Układ hormonalny
 • System działania hormonów na komórki narządów docelowych
 • Wewnątrzwydzielnicza czynność podwzgórza
 • Hormony przysadki
 • Szyszynka
 • Tarczyca
 • Przytarczyce
 • Grasica
 • Trzustka
 • Nadnercza
 • Wewnątrzwydzielnicza czynność gonad
 • Regulacja funkcjonowania układu dokrewnego
 • Hormony tkankowe
 • Budowa i funkcje układu nerwowego
 • Ośrodkowy układ nerwowy
 • Asocjacyjna czynność kory mózgu
 • Układ limbiczny
 • Twór siatkowaty pnia mózgu
 • Przemiana materii mózgu
 • Czynność bioelektryczna mózgu
 • Rdzeń kręgowy
 • Opony mózgowe i rdzenia kręgowego
 • Autonomiczny układ nerwowy
 • Wpływ układu autonomicznego na narządy wykonawcze
 • Odruchowe działanie układu nerwowego
 • Właściwości ośrodków odruchowych
 • Receptory - rodzaje, budowa, funkcje
 • Budowa i funkcje oka
 • Oko jako układ optyczny
 • Fizjologia procesu widzenia
 • Zaburzenia czynności narządu wzroku
 • Budowa i funkcje ucha
 • Fizjologia procesu słyszenia
 • Zmysł smaku
 • Zmysł powonienia
 • Receptory skóry - czucie powierzchniowe
 • Układ rozrodczy żeński
 • Układ rozrodczy męski
 • Powstawanie gamet - gametogeneza
 • Przebieg cyklu miesiączkowego
 • Fazy rozwoju embrionalnego
 • Zmiany morfologiczne w czasie embriogenezy
 • Morfogeneza embriologiczna
 • Błony płodowe i łożysko
 • Poród
 • Płeć człowieka
 • Choroby przenoszone drogą płciową

Czym jest znaczenie w Słownik na N .