ocena ryzyka zawodowego co to znaczy
Co znaczy zawodowego na stanowisku - lekarz?. Co to jest MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w kwestii.

Czy pomocne?

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - lekarz

Definicja z ang. Risk assessment on the post - doctor, z niem. Risikobewertung auf der Post - Arzt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania:oddk, Gdańsk 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,64 str., Wymiary: 210 x 290 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia:ocena ryzyka zawodowego
ISBN:
Opis:Artykuł 226 Kodeksu pracy i paragraf 39 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w kwestii ogólnych przepisów zobowiązują KAŻDEGO PRACODAWCĘ do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. W związku z powyższym, w ramach serii wydawniczej 'Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku...' przygotowaliśmy zbiór instruktaży, które ułatwią Państwu prawidłową ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach. Każdy z instruktaży złożona jest z dwóch zasadniczych części: a) kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia stanowiskowej oceny ryzyka zawodowego, b) szczegółowego opisu sposoby razem z rozwiązanym przykładem wykonania oceny dla podobnego stanowiska. Opracowanie spełnia tym samym kilka funkcji: - zapoznaje z ideą oceny ryzyka, - dokładnie wyjaśnia sposób postępowania, - prezentuje przykład praktycznego wykorzystania sposoby na określonym stanowisku, - dostarcza kompletną dokumentację do wykonania oceny, przygotowaną z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska prac Każdy z wypełnionych formularzy stanowi równocześnie potwierdzenie wykonania oceny ryzyka, toteż powinien być przechowywany dla potrzeb wewnętrznych i organów kontrolnych. W poradniku uwzględniono zalecenia Polskiej Normy PN-N-18002. Mechanizmy kierowania bezpieczeństwem pracy. Ogólne wytyczne, oceny ryzyka zawodowego. Opracowanie zostało przygotowane poprzez Jerzego Karczewskiego, audytora mechanizmów kierowania bezpieczeństwem pracy, Bogdana Rączkowskiego, autora między innymi BHP w praktyce. Poradnik opracowany został z myślą o tym, aby zachęcić do samodzielnego sprostania wymogom prawa. Zagadnienia staraliśmy się z zilustrować przykładami, tak by w najlepszy sposób przekazać najważniejsze wiadomości, przyjmując formę praktycznego kursu oceny ryzyka. Forma ta pozwala wyeliminować konieczność odbywania specjalistycznych szkoleń albo zlecania takich zadań na zewnątrz
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na O .