Informacje o Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - lekarz

Książka Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - lekarz informacje

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku - lekarz

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: oddk, Gdańsk 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,64 str., Wymiary: 210 x 290 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: Lekarz stanowisku na zawodowego ryzyka ocena
ISBN:
Opis: Artykuł 226 Kodeksu pracy oraz paragraf 39 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów zobowiązują KAŻDEGO PRACODAWCĘ do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. W związku z powyższym, w ramach serii wydawniczej 'Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku...' przygotowaliśmy zestaw instruktaży, które ułatwią Państwu prawidłową ocenę ryzyka na poszczególnych stanowiskach. Każdy z instruktaży składa się z dwóch zasadniczych części: a) kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia stanowiskowej oceny ryzyka zawodowego, b) szczegółowego opisu metody wraz z rozwiązanym przykładem wykonania oceny dla podobnego stanowiska. Opracowanie spełnia tym samym kilka funkcji: - zapoznaje z ideą oceny ryzyka, - dokładnie wyjaśnia sposób postępowania, - prezentuje przykład praktycznego zastosowania metody na określonym stanowisku, - dostarcza kompletną dokumentację do wykonania oceny, przygotowaną z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska prac Każdy z wypełnionych formularzy stanowi jednocześnie potwierdzenie wykonania oceny ryzyka, toteż powinien być przechowywany dla potrzeb wewnętrznych i organów kontrolnych. W poradniku uwzględniono zalecenia Polskiej Normy PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ogólne wytyczne, oceny ryzyka zawodowego. Opracowanie zostało przygotowane przez Jerzego Karczewskiego, audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, Bogdana Rączkowskiego, autora m.in. BHP w praktyce. Poradnik opracowany został z myślą o tym, by zachęcić do samodzielnego sprostania wymogom prawa. Zagadnienia staraliśmy się z zilustrować przykładami, tak aby w optymalny sposób przekazać najważniejsze informacje, przyjmując formę praktycznego kursu oceny ryzyka. Forma ta pozwala wyeliminować konieczność odbywania specjalistycznych szkoleń lub zlecania takich zadań na zewnątrz
Spis treści:

Pozostałe książki medyczne na literę O