ograniczenia poznawcze co to znaczy
Co znaczy poznawcze. Starzenie się i?. Co to jest starzenie się i psychopatologia na zdolności.

Czy pomocne?

Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia.

Definicja z ang. Cognitive limitations. Aging and psychopathology., z niem. Kognitiven Einschränkungen. Altern und Psychopathologie..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,495 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: ograniczenia poznawcze
ISBN: ISBN 83-01-14934-5
Opis: Jakim zaburzeniom ulegają funkcje poznawcze? Jaki wpływ ma starzenie się i psychopatologia na zdolności poznawcze? Jak mechanizmy rozwojowe wpływają na zmiany poznawcze? Podręcznik stanowi zestaw artykułów omawiających kluczowe postępy dokonanych w ostatnim czasie badań psychologicznych, które mają na celu zrozumienie poznawczej kontroli myśli, emocji i zachowania i tego, co odbywa się, gdy kontrola ulega osłabieniu. Publikacja przedstawia, w jaki sposób staramy się kontrolować nasze myśli, emocje i zachowania i co się dzieje, kiedy możliwości tej kontroli są ograniczone w wyniku starszego wieku, pewnych ograniczeń rozwojowych, depresji, zaburzeń emocjonalnych albo chorób psychicznych. Jej celem jest zapoznanie studentów i aktywnych badaczy z różnych dziedzin nauk społecznych, medycznych i biologicznych z najnowszymi teoriami, badaniami i metodami badawczymi w zakresie ograniczeń poznawczych (pamięć operacyjna, kontrola poznawcza, uwaga, hamowanie i mechanizmy rozumowania na myślenie, emocje i zachowanie) w różnych badanych grupach. Dokonuje także przeglądu standardowych i nowo powstających paradygmatów badawczych i nowych stwierdzeń dotyczących ograniczeń w funkcjonowaniu poznawczym, związanych ze starzeniem się i psychopatologią. Autor każdego z rozdziałów odpowiada na pytania: jaka funkcja poznawcza jest badana, jakie są jej ograniczenia i źródła indywidualnych różnic, lecz również jakie są specyficzne sposoby jej badania, istniejące teorie i powiązania z innymi obszarami badawczymi w psychologii. Szczególnym walorem tej książki jest jej interdyscyplinarny charakter, wyraźnie widoczne jest powiązanie współczesnych zaawansowanych badań psychologicznych z naukami medycznymi i z najnowszymi badaniami w zakresie neuroobrazowania mózgu. Publikacja ma charakter międzynarodowy, została napisana poprzez wybitnych ekspertów z Ameryki Północnej i Europy.
Spis treści:
  • Ograniczenia poznawcze w starzeniu się i psychopatologii: wprowadzenie i krótki kurs metod badawczych
  • Część I. PAMIĘĆ OPERACYJNA I FUNKCJE POZNAWCZE Pojemność pamięci operacyjnej w gorącym i zimnym poznaniu Różnice w funkcjach poznawczych powiązane z wiekiem i cechami indywidualnymi Stres i pamięć operacyjna: związki międzyosobnicze i wewnątrzosobnicze
  • Część II. STARZENIE SIĘ I PSYCHOPATOLOGIA KONTROLI POZNAWCZEJ Starzenie się kontroli poznawczej: badania nad przetwarzaniem konfliktu, zaniedbywaniem celu i monitorowaniem błędów Kontrola poznawcza i schizofrenia: systemy psychologiczne i neuronalne Starzenie się i różne rodzaje kontroli poznawczej: przegląd metaanaliz odporności na interferencję, koordynacji i przełączania się pomiędzy zadaniami, i eksperymentalne poszukiwania nad związaną z wiekiem wrażliwością w dopiero co zidentyfikowanym procesie przerzucania uwagi Podejście ekologiczne do badań nad starzeniem się i wykonywaniem podwójnych zadań Funkcjonowanie poznawcze po wcześniejszej ekspozycji na niekontrolowalność i w stanie depresji: prostszy ''plan B''
  • Część III. Mechanizmy UWAGI, HAMOWANIA I ROZUMOWANIA Natura tendencyjności uwagi w ludzkim lęku Hamowanie, ruminacja i regulacja nastroju w depresji Starzenie się i mechanizmy hamowania w zadaniach pamięciowych, uwagowych i motorycznych Zaburzenia pamięci i rozumowania u pacjentów cierpiących na schorzenia neuropsychiatryczne: zakłócenia dynamicznego wiązania poznawczego? Wpływ depresji, starzenia się, zagrożenia stereotypem i uprzedzeń na rozumowanie generatywne Bibliografia. Indeks nazwisk. Indeks rzeczowy. O Autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na O .